7. sınıf Fen Bilimleri Kimyasal Bağlar Konu Anlatımı

Kimyasal Bağlar

Su moleküllerinde Hidrojen ve Oksijen atomları bir arada durur.

Sofra tuzunda sodyum ve klor atomları bir arada durarak yığın oluştururlar.

Farklı yüke sahip iyonların ve moleküllerdeki atomların birbirine yakın durmasını sağlayan çekim kuvvetine kimyasal bağ denir.

İYONİK BAĞ

Bir atomun elektron vermesiyle oluşan katyon ile başka bir atomun verilen elektronu almasıyla oluşan anyon arasında zıt yüklerin birbirini çekmesi sonu oluşan bağa iyonik bağ denir.

 İyonik bağ içeren maddelerde moleküllü bir yapı yoktur. Bu tür maddelerin yapısı örgü gibi belirli bir düzene sahip iyon yığınlarından oluşan kristallerdir.

KOVALENT BAĞ

 Son katmandaki bazı elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan bağlara kovalent bağ denir. Kovalent bağ anyonlar arasında gerçekleşir diyebiliriz.

Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan bağ kovalent bağdır. Kovalent bağlı bileşikler moleküler halde bulunur.

 

İyonik Bağın Özellikleri

 1- Elektron alışverişi ile oluşur.

2-Atomlar iyon haline geçer ve iyonlar arasında bağ

oluşur.

3- Aynı çeşit atomlar arasında iyonik bağ oluşmaz. Anyon ile katyon arasında oluşur.

4-İyonik bağlı bileşikler kristal yapılıdırlar.

5-farklı elementler bir araya geldiğinden yeni bir madde oluşur.

 

Kovalent Bağın Özellikleri

 1- Atomlar arasında elektron ortaklaşması sonu oluşur.

2-Aynı veya farklı çeşit atomlar arasında meydana gelir.

3-Kovalent bağlı bileşikler moleküler yapıdadırlar.

4-Farklı özellikte yeni maddeler oluşur.

 

 Helyum, Neon ve Argon gibi asal gazlar bağ yapmazlar. Çünkü kararlı yapıya sahiptirler.

 Katyon ile katyon arasında kimyasal bağ oluşmaz.

DAHA AYRINTILI VE GÖRSEL ANLATIM DOSYADADIR..

[indir]

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?