7. sınıf Irregular Verbs List – Düzensiz Fiiller Listesi

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Irregular Verbs List – Düzensiz Fiiller Listesi

SIMPLE FORM
(1. HAL)

SIMPLE PAST
(2. HAL)

TÜRKÇE ANLAMI
be was, were olmak
become became olmak
begin began başlamak
break broke kırmak
bring brought getirmek
build built Inşa etmek
buy bought satın almak
come came gelmek
cut cut kesmek
do did yapmak
drink drank içmek
drive drove araba sürmek
eat ate yemek
feel felt hissetmek
find found bulmak
fly flew uçmak
forget forgot unutmak
get got almak,
give gave vermek
go went gitmek
grow grew büyümek,
have had sahip olmak
hear heard işitmek
hit hit vurmak,
hold held tutmak,
learn learnt öğrenmek
leave left ayrılmak,
lose lost kaybetmek
make made yapmak
meet met tanışmak,
pay paid ödemek
put put koymak
read read okumak
ride rode binmek
run ran koşmak
say said söylemek
see saw görmek
sleep slept uyumak
speak spoke konuşmak
spend spent harcamak ,
take took almak
teach taught öğretmek
tell told anlatmak,
think thought düşünmek
understand understood anlamak
wake woke / waked uyanmak, canlanmak
wear wore giymek
win won kazanmak
write wrote yazmak

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?