7. sınıf İş ve Enerji (Kuvvet ve Hareket) Konu Anlatımı

30.10.2012 tarihinde 7. SINIF kategorisine eklenmiş, 23.409 views Kişi Okumuş ve 10 Yorum Yapılmış.

İŞ: Bir cismin uygulanan kuvvetin etkisiyle hareket etmesine iş denir.

Bir cismin üzerinde fiziksel olarak bir işin yapılabilmesi için şu 3 şartın gerçekleşmesi gerekir.

1) Cisme kuvvet uygulanmalı,

2) Bu kuvvet cisme yol aldırmalı,

3) Cismin hareket yönü ile kuvvetin yönü aynı olmalı

Örneğin bozulan bir arabaya kuvvet uygulanarak itildiğinde araba ilerliyorsa iş yapılmış olur. Fakat uygulanan kuvvetle araç ilerlemiyorsa bir iş yapılmış olmaz.

NOT: İş yapılması için kuvvet yataysa alınan yol da yatay ya da kuvvet düşeyse alınan yol da düşey olması gerekir.

İşin değeri kullanılan kuvvetin büyüklüğü ve alınan yol ile doğru orantılıdır. (Uygulanan kuvvet  ya da alınan yol artarsa iş de artar)

 

İŞ= KUVVET . ALINAN YOL

        W= F . X

W= Joule

F= newton

X= metre

 

Örnek:

Aşağıdaki cümlelerde bazı günlük olaylar anlatılmaktadır. Fiziksel anlamda iş yapılanları belirtiniz.

a) Durakta otobüs bekleyen öğrenci

b) Dağa tırmanan kayakçı

c) Dağdan yuvarlanan top

d) Kamyonu eliyle ittirip hareket ettiremeyen işçi

e) Elindeki çantayı sallamadan merdiven çıkan öğrenci

f) Kitap okuyan öğretmen

 

ENERJİ: İş yapabilme yeteneğine enerji denir.

1) KİNETİK ENERJİ: Hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir.

Kinetik enerji:

a) Hareketlinin kütlesine,

b) Hareketlinin süratine bağlıdır.  Bunlarla doğru orantılı olarak değişir.

 

2) POTANSİYEL ENERJİ:

A) Çekim Potansiyel Enerji: Cisimlerin ağırlıkları ve bulundukları konumdan dolayı sahip oldukları enerjiye denir. Çekim potansiyel enerji;
1) Cismin ağırlığına,

2) Cismin bulunduğu yüksekliğe bağlıdır.

 

B) Esneklik Potansiyel Enerji: Esnek cisimlerin denge konumları bozulduğunda cisimlerde enerji depolanır. Bu enerjiye esneklik potansiyel enerji denir. 

NOT: Yayların esneklik potansiyel enerjisi yapıldığı maddeye bağlıdır.

 

Enerjilerin birbirlerine dönüşmesi: Enerji bir cisimden diğerine aktarılabilir. (Örneğin potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüştürülebilir) Enerjinin şekil değiştirmesine enerji dönüşümü denir.

Enerjinin korunumu: Hiç bir enerji kendi kendine var olmaz, kendi kendine yok olmaz. Ancak bir türden başka bir tür enerjiye dönüşebilir. Bu dönüşümlerde toplam enerji daima sabit kalır. Toplam enerjinin sabit kalmasına enerjinin korunumu denir.

 

NOT: Potansiyel ve kinetik enerjinin toplamına mekanik enerji denir.

 

MEKANİK ENERJİ= POTANSİYEL ENERJİ +KİNETİK ENERJİ

 

Kademeliegitim.Com

 

İlgili Terimler :
Yazar Hakkında