7. Sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları 2018

Sosyal bilgiler 7. Sınıf 1. dönem 2. yazılı soruları 2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

A-Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.(20 puan)

“—preveze zaferi—Osman Bey—Devşirme-Kırım Hanlığı-Kayı—ulufe—Peçenek—İznik—Malazgirt—Orhan Bey—Yeniçeri—cülüs- Orta Asya “
  1. Türklerin ana yurdu…………………………..……………dır
  2. İlk Osmanlı medresesi …………………………………’te açılmıştır.
  3. ………………………………, Akdeniz’in bir Türk gölü olmasına ortam hazırlamıştır.
  4. Yeniçeriler üç ayda bir………………………………denilen maaşı alırlardı
  5.   …………………………  padişaha bağlı devletten sürekli maaş alan askerleridir.
  6. 1071 yılında meydana gelen………………….…………savaşından sonra Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.
  7. …………………….……Malazgirt savaşında saf değiştiren Türk boyudur
  8. Osmanlıda Hıristiyan çocukların ailelerinden alınıp Türk ve müslümanlaştırıldığı sisteme………………………… denir
  9.  ……………………………..Alınmasıyla Karadeniz Türk gölü olmuştur
  10. Osmanlı Beyliği’ni kuranlar Oğuzların Bozok kolunun ………………. Boyuna mensuptur.

 

B-Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. (5puan)

 

       (   )  1 – İlk Türk matbaacısı                                 a) Karamanoğlu Mehmet Bey

       (   )  2 – Preveze Deniz Zaferi                               b) Yavuz Sultan Selim

       (   )  3 – Türkçe resmi dil                                      c) İbrahim Müteferrika

       (   )  4 – Kadı müderris atamalarını yapar               d) Barbaros Hayrettin Paşa

       (   )  5 – İlk Osmanlı halifesi                                       e) Kazasker

                                                                                                 f )Nişancı

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?