7. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme Testi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Değerlendirme Testi

1) Aşağıdaki tabloda Vakıf, Medrese, Enderun ve Ahilik teşkilatına ait özellikler verilmiştir. Bu özellikleri tabloda işaretleyerek belirtiniz. (20 Puan)

Medrese Enderun Ahilik Vakıf
13.yy’da Anadolu’da ortaya çıkan esnaf ve sanatkârlar birliğidir.
Topkapı Sarayı’nın içinde yer alan bir saray okuldur.
Osmanlı’da ilk olarak Orhan Bey zamanında İznik’te kurulmuştur.
Hem mesleki hem ahlaki yönü olan bir kurumdur.
Öğrencilerin seçilerek alındığı bu eğitim kurumunun hocalarına müderris denirdi.
Osmanlı’nın üst düzey yöneticilerinin ve sanatkârların yetiştirildiği kurumdur.
Sosyal hayat üzerinde etkileri olmuş, dini ve hukuki bir hayır kurumudur.
Okulu bitirenler ilmiye grubu yöneticilerinden biri olurdu.
Usta-kalfa-çırak anlayışı vardır.
Devşirme sistemine göre öğrenci alan eğitim kurumudur.

3) Aşağıdaki kelimeleri uygun olan boşluklara yazınız. (10 puan)

Süveyş Kanalı – Baharat Yolu – İpek Yolu – Kral Yolu – Panama Kanalı

 

Çin’den başlayıp İstanbul’a oradan da Avrupa’ya uzanan tarihi ticaret yoludur.
Kuzey Amerika ile Güney Amerika’yı birbirinden ayıran ve farklı bir çalışma prensibi olan kanaldır.
Lidyalıların yaptıkları Efes ve Sard’dan Mezopotamya’daki Persapolis’e kadar uzanan ticaret yoludur.
Hindistan’dan başlayıp Mısır’a oradan da Akdeniz limanlarıyla Avrupa’ya uzanan ticaret yoludur.
Akdeniz limanlarına yeniden önem kazandıran Hint Okyanusu ile Akdeniz’i birbirine bağlayan kanaldır.

TEST SORULARI

1) Osmanlı Devleti, Sanayi Devrimine ayak uyduramayınca Avrupa’da üretilen bol ve ucuz malların pazarı haline gelmiş ve bunlarla baş edemeyen küçük atölyeler kapanmıştır. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti, giderek dışa bağımlı hale gelmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Osmanlı Devleti, dışa bağımlı hale gelmiştir.

B)   Osmanlı Devleti, üretemeyen bir ülke haline gelmiştir.

C)   Osmanlı Devleti’nin ekonomisi zarara uğramıştır.

D)  Osmanlı Devleti’nde demokrasi çabaları hız kazanmıştır.

 

2)

İlk Çağda Anadolu’da yaşayan Hititlerde toprak devletindi. Kral bu toprakları ekilip üretim yapılmak üzere komutan ve valiler gibi görevlilere veriyordu. Selçuklularda tarım yapılan topraklar İkta denilen bölümlere ayrılmıştı. İktalar hizmet ve maaş karşılığında belirli süreler için askerlere, komutanlara ve devlet adamlarına verilirdi.

Bu diyagrama konulacak en uygun başlık hangisidir?

A) Tarihte toprak yönetimi

B) Toprağın önemi

C) Feodalizm ve Derebeylik

D) Devlet yönetimi

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

DOSYAYI İNDİR

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?