8. sınıf 1. dönem matematik proje görevleri

MATEMATİK DERSİ PROJE GÖREVLERİ

[indir]

ÖRNEK PROJE YÖNERGESİ:

 ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:

PROJE ÖDEVİ KONUSU:Matematik ve Eviniz/Evdeki düzgün geometrik eşyaların boyutlarının ve hacimlerinin hesaplanması.Bunların ölçek kullanılarak çizilmesi

YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

1)Çalışma taslağı oluşturunuz.

2)Prizmaların özelliklerini ve hacimlerinin bulunuşunu öğreniniz

3)Evdeki düzgün geometrik eşyaları ölçek kullanarak çizip hangi cisme benzediklerini

belirtiniz.

4)Bu cisimlerin hacmini bulunuz

5)Evinizdeki odaların 3 boyutlu şeklini çizip hacimlerini hesaplayınız

6)Eşyaların hacimlerini eşyanın bulunduğu odanın hacmine oranlayıp odanın tamamı bu

eşya ile doldurulmak istenseydi kaç tane eşya gerekirdi.

3)Topladığınız bilgileri hangi kitaplardan ya da

kaynaklardan(internet Sitesi…) aldığınızı gösteriniz.

5)Oluşturduğunuz çalışmaya mutlaka kapak hazırlayınız

4)Çalışmanızı ……./……../………tarihine kadar teslim ediniz.

 

ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                    

 ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:

  

A- ÖDEV TESLİMİ – 30 PUAN                   

                                     

F- ZAMANINDA TESLİM- 5 PUAN
B- ARAŞTIRMA – 15 PUAN                    

 

G- KENDİ BAŞINA HAZIRLAMA – 5 PUAN
C- GÖRSEL MATERYAL KULLANIMI – 15 PUAN       

 

H- KAYNAKÇA- 5 PUAN
D- TERTİP, DÜZEN VE ESTETİK GÖRÜNTÜSÜ – 10 PUAN 

 

I- ÖĞRETMENLE İLETİŞİM – 5 PUAN
E- YAZIM VE İMLA – 10 PUAN                            

                

TOPLAM-100 PUAN

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?