8. Sınıf Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu

8. Sınıf Amasya Görüşmeleri ve Önemi Ders Notu

AMASYA GÖRÜŞMELERİ ve ÖNEMİ (20-22 Ekim  1919)

  • · Osmanlı Hükümetinden Bahriye Nazırı Salih Paşa ile M. Kemal arasında görüşmeler olmuştur.
  • · Görüşmelerde alınan kararlardan sadece Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılmasıyla ilgili madde Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmiştir.
  • ·  İstanbul Hükümeti , Temsil Heyetiyle görüşmek üzere bir temsilcisini Amasya’ya göndermekle Temsil Heyetini  hukuki olarak tanımıştır.
  • · Mebusan Meclisine kabul ettirmiştir.(28 Ocak 1920)
  • · Alınan Kararlar: Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Türk askerlerinin elinde bulunan topraklar bir bütündür, parçalanamaz
  • · Arap topraklarının, Batı Trakya’nın ve Kars,Ardahan ve Batum’un geleceği halk oylamasıyla belirlenecek.Osmanlı’nın merkezi ve Marmara Denizi’nin güvenliği sağlanırsa boğazlar dünya ticaretine açılacak.İçimizdeki azınlıklara
  • · Komşu ülkelerdeki müslüman halka tanınan haklardan fazlası tanınamaz.Tam bağımsızlığımızı

ve ekonomik gelişmemizi engelleyen sınırlamalar ve kapitülasyonlar kesinlikle kabul edilemez.

  • · *Misak-ı Milli ile Türk vatanının sınırları çizilmiştir.
  • · *Misak-ı Milli’nin ilanı İstanbul’un işgaline neden olmuştur.
  • · İstanbul 16 Mart 1920’de itilaf devletleri tarafından resmen işgal edilmiştir.Mebusan Meclisi dağıtılmıştır.Bazı milletvekilleri Malta adasına sürgüne gönderilmiştir.Bazıları Ankara’ya kaçmıştır. 
Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?