8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2017-2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1- “İslâm’ın paylaşma ve yardımlaşmaya önem verdiğinin en önemli göstergesi ……………… İbadetinin Müslümanlara farz kılınmasıdır.”

Yukarıdaki cümlede boş yere hangisinin gelmesi uygun olur?

 1. a) Hac b) Oruç     c) Namaz        d) Zekât

2- İslam dinine göre bir kimsenin zekât verebilmesi için nisap miktarı bir mala ya da paraya sahip olması gerekir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde nisap miktarı doğru olarak tanımlanmıştır?

 1. a) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında 75 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.
  b) Bir kimsenin temel ihtiyaçların dışında en az 85 gram altın ya da bu miktarda bir para ya da mala sahip olmasıdır.
  c) Bir kimsenin temel ihtiyaçları dâhil 85 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.
  d) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında en az 85 gram gümüş ya da bu miktarda bir para yada mala sahip olmasıdır.

3- Aşağıdakilerden hangisi zekât verilen mallardan biri değildir?

 1. a) Altın, gümüş, para
  b) İçinde oturduğumuz evimiz
  c) Küçükbaş hayvanlar
  d) Ticaret malları

4- Aşağıdakilerden hangisi zekât verilebilecek kimselerden biri değildir?

 1. a) Yoksul olan dedemiz
  b) Yoksul olan amcamız
  c) Evine dönecek parası olmayan yolcular
  d) Yoksul olan kardeşimiz

5- Genel olarak ticaret mallarından ne kadar zekât verilir?

 1. a) 1/40 b) 2/100      c) 2/10           d) 1/10

6- Bir kimsenin, zorunlu olmaksızın Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe ne denir?

 

 1. a) Zekat b) Fitre    c) Sadaka      d) Fidye

 

7- İslam dini yardımlaşma ve paylaşmaya çok büyük önem vermiştir. Bu alanda Allah rızası için toplumda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla birtakım hayır kurumları kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi kurulan bu yardımlaşma kurumlarımızdan biri değildir?

 1. a) Aşevi b) Kızılay  c) Tema Vakfı  d) Huzurevi

8- Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinin farz olması için gereken şartlardan biri değildir?

 1. a) Akıllı olmak b) Özgür olmak
 2. c) Müslüman olmak
 3. d) Müslüman bir ülkede yaşamak

9- Hac ve Umre ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. a) Hac farz, umre ise sünnet bir ibadettir.
  b) Umrede kurban kesilmez. Hacda ise kurban kesilir.
  c) Hac yılın belli günlerinde, umre ise hac mevsimi hariç hemen her zaman yapılabilir.
  d) Hacda, Arafat’ta vakfe yapılır; umrede ise Müzdelife’de vakfe yapılır.

10- “Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

 1. a) Şavt – Sa’y – Vakfe b) Şavt – Tavaf – Sa’y
  c) Şavt – Vakfe – Tavaf d) Vakfe–Tavaf–Şavt

11- Aşağıdakilerden hangisinden zekât verilmez?

 1. a) Toprak ürünlerinden
  b) Evde kullandığımız eşyalardan
  c) Ticari mallardan
  d) Küçük ve büyük baş hayvanlardan

12- İmkânı olanların haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır…”(Âli imran, 97)

Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 1. a) İnsanların Allah’ın emirlerine uymak zorunda olduğu
  b) Allah’ın insanlar üzerinde hak sahibi olduğu
  c) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği
  d) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu

 

13- Vakfe nerede ve ne zaman yapılır?

a)Arafat’ta arefe günü   b) Arafat’ta bayram günü     c) Kâbe’de bayram günü   d) Mina’da arefe günü

14- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

 1. a) Tavaf etmek b) Vakfe yapmak
  c) Şeytan taşlamak    d) İhrama girmek

15- …yalemü ma beyne eydihim vema halfehüm…” kelimeleri nerede geçmektedir?

 1. a) Maun Suresinde b) Kafirun Suresinde
  c) Ayetel kürsi’de d) Leheb Suresinde
 2. Dinimizde herkesin yararlanacağı okul, cami, yol, hastane gibi hayır kurumları yaptırmak veya yapılmasına katkıda bulunmak aşağıdaki sadaka türlerinden hangisi içerisinde yer alır?
 3. a) Fıtır sadakası  b) Sadaka-i cariye     c) Zekât                                  d) Fitre
 4. Allahu la ilahe illa hüvelhayyul kayyum
  La te’huzhusinetün velanevm.
  Lehu mafis semavati vema fil ard
  …………………………………………..
  Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulur?

  A) Vela yeuduhu hıfzuhuma
  B) vesia kürsiyyuhus semavati velard.
  C) Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih
  D) Ve hüvel aliyyul azim
 5. Aşağıda hacda yapılan bazı uygulamalar ve açıklamalar verilmiştir; Ancak onlardan biri yanlıştır. Yanlış olanı bulunuz.
 6. a) Kabenin etrafında bir defa dönüşe say denir. b) Şeytan taşlama Mina’da yapılır.
  c) Arafatta vakfe haccın farzıdır.
  d)Kâbe’nin etrafında 7 defa dönüşe tavaf DENİR.
 7. Hacca gitmeye engel durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?
 8. a) Yol güvenliğinin olmaması
  b) Hacca gidecek olan kişinin maddi olarak ailesini zor durumda bırakacak olması
  c) Orada bulaşıcı hastalık bulunması
  d) Hacca gidecek kişinin evli olmas
 9. Zekât verecek olan kişi aşağıdaki maddî durumu kötü olan akrabalarından hangisine zekâtını veremez?
 10. a) Torunlara b) Halasına
  c) Teyzesine d) Ablasına
 11. (“Onun varlığının belgelerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.”)

Yukarıdaki ayette aşağıdaki yasalardan hangisine işaret edilmiştir?

 1. a) Kimyasal yasalar b) Toplumsal yasalar
  c) Biyolojik yasalar d) Fiziksel yasalar.

22.. İnsanın başarıya ulaşmak için, doğru yöntemleri uygulayarak çaba harcadıktan sonra, işin sonucunu Allah’a bırakıp O’na güvenmesine ne ad verilir?

 1. a) Sabır  b) Rıza c) Şükür       d) Tevekkül

23.Aşağıdaki nisap miktarlarından hangisi yanlıştır?

 1. a) deve: 1/7     b) sığır:1/30
 2. c) Koyun :1/40 d) Ticaret Malları:1/40
 3. Allah insanı aşağıdaki özeliklerinden hangisi sebebiyle hesaba çeker?
 4. a) Dili b) Irkı           c) İbadeti      d) Eceli
 5. “Ayete’l-Kürsi ___________ suresinin 285. Ayetidir. İçinde ‘kürsi’ sözcüğü geçtiği için bu isimle anılır.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

 1. a) Fatiha b) Maide c) Nisa      d) Bakara
Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?