8. sınıf Din Kültürü Zekat, Hac, Kurban Çalışma soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

 

  1. 1.       Aşağıdakilerden hangisi hac görevini yaparken yapılması zorunlu olan görevlerden biri değildir?

a)       İhrama girmek

b)       Tavaf etmek

c)        Şeytan taşlamak

d)       Telbiye getirmek

 

……….hac ve umre ibadeti yerine getirirken başka zamanda yapılmasına sakınca olmayan bazı davranışların belli bir süre için yasak olması demektir.

 

  1. 2.       Yukarda boş bırakılan yere getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)       İhram                            b) Tavaf

c)        Sa’y                                d) Mikat

Hac ve umre için Kâbe’ye gidenler mikatta ihrama girer, hacca niyet eder ve telbiye duasını okur. İhramlıyken kişinin ………..,……………………………………. yasaktır.

 

  1. 1.       Yukarıda verilen bilgire uygun olarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olmaz.

 

a)       Saç, sakal ve tırnak kesmesi,

b)       Bitkileri koparması

c)        Hayvanlara zarar vermesi

d)       Yemesi içmesi

 

  1. 2.       Aşağıdakilerden hangisi haccın insan davranışları üzerindeki etkilerinden biri değildir?

 

a)       Kişinin sadece ahiret hayatına hazırlanmasını sağlar.

b)       Allah’ın kendisine verdiği sağlık ve zenginlik nimeti için şükretmiş olur.

c)        Bencilliğin ifadesi olan “ben” duygusu, yerini “biz” duygusuna bırakır.

d)       İnsanlara sabretme alışkanlığı kazandırır. İradeyi güçlendirir.

 

 

 

I–   Umre, hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.

II– Bir sene içinde bir kez umre yapılabilir. Hac ise birden fazla yapılabilir.

III-  Hac farz, umre ise sünnettir.

IV- Umrede sadece ihrama girilerek Kâbe tavaf edilir ve sa’y yapılır.

V- Umrede de vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.

 

  1. 3.       Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

 

a)       I-II        b) Sadece V       c)   IV-I       d)   II-V

 

 

………Hacerü’l Esved (Siyah Taş)’in hizasından başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmektir. Her bir dönüşe …….. denir. Tavaf  haccın…………..

 

  1. 4.       Yukarıda boş bırakıla yere gelmesi gereken uygun kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)       Hac- tavaf- vacibidir.

b)       Tavaf- şavt-farzlarındandır.

c)        Umre-say- sünnetlerindendir.

d)       Tavaf- mikat- farzlarındandır.

ETKİNLİĞİN TAMAMI DOSYADADIR..

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?