8. Sınıf Fen 2. Dönem LGS Çalışma Soruları

ÇALIŞMA KAĞIDINDAN ÖRNEK SORULAR:

1. (   ) Elektrik motorları hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren araçlardır.

2. (   ) Besin zincirinin ilk basamağını üretici canlılar oluşturur.

3. (   ) Geri dönüşüm çalışmaları, kullanım dışı kalan atıkların yeniden kullanılması, geri kazanılması, azaltılması ve onarılmasını içerir.

4. (   ) Isı akışı sıcaklığı düşük olan maddeden sıcaklığı yüksek olan maddeye doğrudur

5. (   ) Fotosentez sonucunda su ve oksijen oluşur.

6. (   ) 2 A lik akımla çalışan saç kurutma makinesinin sigortası 2 A den daha az olmalıdır.

7. (   ) Elektriksel gücün birimi Volt’tur ve “V” harfi ile gösterilir.

8. (   ) Karbon döngüsünde fotosentezin bir fonksiyonu yoktur.

9. (   ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırır.

10. (   ) Bir mıknatısın değişen manyetik alanından yararlanarak pil olmadan da elektrik akımı oluşturabiliriz.

B. Aşağıda verilen cümleleri tabloda verilen uygun kelimelerle tamamlayınız.

Adenin – Koful – Oksijenli solunum – Oksijensiz solunum – Sarım sayısı – Su – CO2 – Fosfatlar – Klorofil – Işık – Isı

1. Peynir, yoğurt ve sirke ……………………………………… ürünlerindendir.

2. Bir canlı türünün fotosentez yapabilmesi için yapısında ………………………… bulunması gerekir.

3. Elektromıknatısların çekme gücü ………………………… arttıkça artar.

4. Ampuller elektrik enerjisini ……………………….. ve …………………… enerjisine çevirir.

5. ATP molekülünde bulunan …………………… arasındaki bağların kopması sonucu enerji açığa çıkar.

Aşağıda tabloda verilen özelliklerin fotosentez veya solunumdan hangisi için geçerli olduğunu işaretleyin.(10P)

Özellik

Fotosentez

Solunum

Karbondioksit kullanır.

 

 

Gece ve gündüz gerçekleşir.

 

 

Atmosferi kirletir.

 

 

Kloroplastta meydana gelir.

 

 

Besin üretilir.

 

 

Oksijen kullanılır.

 

 

Su kullanılır.

 

 

Enerji üretilir.

 

 

Oksijen üretilir.

 

 

Karbondioksit üretir.

 

 

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

[indir]

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?