8. Sınıf Fen Bilimleri Mitoz Bölünme Çalışma soruları

Fen Bilimleri Mitoz Bölünme Çalışma soruları

[indir]

 1. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları tamamlayınız.
 • Bitki hücrelerinde sitoplazma …………………… oluşumu ile bölünür.
 • Eşeysiz üremenin temelini ……………………….. oluşturur.
 • Hamurun kabarmasını sağlayan maya hücreleri ………………….. çoğalır.
 • Kertenkelenin kopan kuyruğunu yeniden oluşturması …………….. değil ………………..dir.
 • Patates yumrularından yeni patates oluşumu ……………. dir.
 • Boyumuzun uzaması …………………….. dir.
 • 48 kromozoma sahip bir hücre 5 mitoz bölünme geçirdiğinde…………… hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı …………..dir.
 • Bakterinin çoğalması …………….. gerçekleşir.

 

 

 1. Aşağıdaki kavramların harflerini uygun açıklamaların yanına yazınız.
A   Üreme       Üreme hücresi olmadan tek bir atadan üremedir.
             
B   Vejetatif üreme       Denizanasında görülen üreme şeklidir.

 

             
C   Mitoz       Verem mikrobunun vücutta hastalık yapması
             
D   Büyüme       Kesilen parmağın iyileşmesi

 

             
E   Tomurcuklanarak üreme       Patateste görülen üreme şeklidir.

 

             
F   Yenilenme       Embriyonun bebeği oluşturması

 

 

 1. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
 2. Ana canlıda oluşan çıkıntının büyüyüp yeni bir canlı oluşturmasıdır.
 3. Canlının kalıtsal özelliklerini taşıyan her hücrede belli sayıda bulunan yapılardır.
 4. Kalıtsal çeşitliliğe neden olmayan hücre bölünmesi çeşididir.
 5. Üreme hücreleri olmadan gerçekleşen üremedir.
 6. Rejenerasyonla üreyen bir canlı türüdür.
 7. Sadece bitkilerde gerçekleşen eşeysiz üreme çeşididir.
 8. Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücre sayısıdır.
 9. Vücudun eksik parçaları tamamlamasıyla gerçekleşen eşeysiz üreme şeklidir.
 10. Vejetatif üreme görülen bir canlı türüdür.
 11. Tek hücreli canlılarda görülen bir eşeysiz üreme çeşididir.
 12. Tomurcuklanarak üreyen bir canlı türüdür.
 13. Bölünerek üreyen bir canlı türüdür.

DAHA FAZLASI İÇİN YUKARIDAKİ LİNKTEN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?