8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2017-2018

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Yazılı Soruları

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1) TBMM’ye yönelik aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi , kuva-i milliyecilerin çıkardığı isyanlardan değildir?

 1. A) Kuva-i inzibatiye B) Demirci Mehmet EFE C)Yörük Ali EFE   D) Çerkez ETHEM

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Sakarya Meydan Muharebesinde söylediği sözdür?

A)” Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir.”

 1. B) “Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır.”
 2. C) Ya İstiklal ya ölüm!
 3. D) “Siz orada sadece düşmanı değil, milletir ters talihini de yendiniz.”

 

3) Güney cephesinde…… ile savaşıldı.

Doğu cephesinde…….. ile savaşıldı.

Batı cephesinde………. ile savaşıldı.

Noktalı yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir?

 1. A) Ermeniler-Fransızlar-Yunanlılar

B)Fransızlar-Ermeniler-İngiltere

C)Fransızlar-Ermeniler-Yunanlılar

D)İngiltere-İtalya-Yunanlılar

 

4) Hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

 1. A) Siyasi bir kurum gibi davranması

B)Laikliğin önünde bir engel olması

C)Cumhuriyetin dine karşı olması

D)Yapılacak yeniliklere engel olması

 

5) Atatürk’e hangi savaşta gazilik ve mareşallik unvanı verilmiştir?

 1. A) Sakarya Meydan Savaşı B) Büyük taaruz Savaşı C) I. İnönü Savaşı D) II. İnönü Savaşı

 

6) ‘Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri!’ emrini M.Kemal hangi savaşta vermiştir?

 1. A) Büyük Taarruz B) Sakarya Savaşı

C)Çanakkale Savaşı         D) Kafkas Cephesi

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasında TBMM’yi temsil etmiştir?

 1. A) Kazım KARABEKİR     B) Ali Fuat Paşa
 2. C) İsmet İNÖNÜ D) Fethi OKYAR

 

8) ” Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Atatürk bu sözüyle İzmir suikastının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğunu vurgulamıştır?

 1. A) Halifeliğe

B)Türk ordusuna

C)Ekonomik yatırımlara

D)Cumhuriyet değerlerine

 

9) -Yunanlıların saldırı gücü azaldı

-Fransa ile Ankara antlaşması imzalandı

-M.Kemal’e Gazilik ünvanı verildi.

Yukarıda verilen bilgiler hangi savaş sonu-

cunda gerçekleşmiştir?

A-) Sakarya Meydan Muharebesi

B-)  Büyük Taaruz ve Baş.Mey.Muharebesi

C-) II.İnönü zaferi

D-) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

 

10)  Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. İnönü savaşından sonra meydana gelmemiştir?

A-)İstiklal Marşının  kabulü

B-)Londra Konferansı

C- )Moskova Anlaşması

D- )Ankara Anlaşması

 

11) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı ile ilgili eserlerden biridir?

 1. A) Vatan Yahut Silistre B) Ateşten Gömlek
 2. C) Kiralık Konak D) Geometri

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusu düşmanın silahlı kuvvetlerini kesin biçimde yok etmek ve işgal altındaki kurtarmak amacıyla harekete geçmiştir?

 1. A) Sakarya Meydan Muharebesi B) I. İnönü Muharebesi
 2. C) Büyük Taaruz D) II.İnönü Muharebesi

 

13) Saltanat halifelikten sonra kaldırılmıştır.(..)

Sivas Kongresinde manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir(..)

Maarif Kongresi eğitimi esas almıştır.(..)

Yukarıdaki soruları cevaplayan Betül hepsine doğru cevap vermiştir. Buna göre Betül hangi cevabı vermiştir?

A)Y-D-D      B) Y-Y-Y      C) D-D-Y      D) Y-D-Y

 

14)Ülkedeki tüm eğim ve öğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında birleştirilmesi hangi gelişme ile olmuştur?

 1. A) Harf İnkılabı
 2. B) Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması
 3. C) Saltanatın kaldırılması
 4. D) Tevhidi Tedrisat Kanununun kabulü

 

15)M.Kemal’in eğitime verdiği önemi aşağıdaki yaptıklarından hangisi kanıtlamaktadır?

A)Hıyaneti Vataniye Kanununu çıkarması

B)Hakimiyeti Milliye gazetesini çıkarması

C)Maarif Kongresini toplaması

D)Tekalifi Milliye kanununu çıkarması

 

16) Ankara’nın;

 1. Milli mücadelenin yönetim merkez olması
 2. Kurtuluş Savaşı ile ilgili önemli kararların burada alınması

III. Büyük Millet Meclisine ev sahipliği yapması

durumlarından hangisi ya da hangilerinin yeni Türk devletinin başkenti olarak seçilmesinde etkili olmuştur?

 1. A) Yalnız I B) I ve II                       C) I ve III                                     D) I, II, III

17)•Menemen olayı

 • İzmir suikastı
 • Şeyh Sait İsyanı

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen bu olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çok partili demokratik yaşama karşı olmaları

B)Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri

C)Mustafa Kemal ve inkılaplara karşı olmaları

 1. D) Dinî amaçlı hareket olmaları

 

 

18)İtilaf devletleri TBMM’nin varlığını resmen ilk defa nerede tanımıştır?

Amasya Görüşmesi

Londra Konferansı

Paris Barış Konferansı

Gümrü Barış Antlaşması

 

19)     I .—Erzurum Kongresi

         II.— Havza Genelgesi

        III.—Sivas Kongresi

       IV.—Amasya Genelgesi

Yukarıdaki gelişmelerin doğru kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) II-III-I-IV B)  III-II-IV-I
 2. C) II-IV-I-III D) III-II-I-IV

 

20) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. İnönü savaşından sonra meydana gelmemiştir?

A-)İstiklal Marşının  kabulü

B-)Londra Konferansı

C- )Moskova Anlaşması

D- )Ankara Anlaşması

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?