8. sınıf Periyodik Sistem (Maddenin Yapısı ve Özellikleri) Konu Anlatımı ve Ders Notu

Periyodik sistem: Elementleri, sembollerini, atom numaralarını gösteren sisteme periyodik sistem denir. Peryodik sistemin temelleri Rus bilim adamı Dimitri Mendelev tarafından atılmıştır.

Periyodik tabloda elementler soldan sağa doğru atom numaraları artacak, yukardan aşağıya doğru ise hem katman sayıları hem de atom numaraları artacak şekilde yerleştirilmiştir.

 

Periyodik sistemde ilk 20 element:

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru olan düşey sütunlara grup, soldan sağa doğru olan yatay satırlara periyot denir. Periyodik sistemde 7 periyot, 18 grup bulunur. Gruplardan 8 tanesi A, 10 tanesi B grubu olarak adlandırılır.

 

 

20070513_002927_periyodik_cetveTabloda kırmızı boyalı olarak gösterilen elementler yarı metal. Bunların solunda kalan elementler ve altta gösterilen elementler metal. Kırmızı boyalı kısmın sağında kalan elementler ise ametaldir. (Hidrojen 1A elementi olmasına rağmen ametaldir)

 

 

 

 

NOT: Moseley elementleri artan atom numaralarına göre sınıflandırdıktan sonra son değişiklik Gilen Siborg tarafından gerçekleştirilmiştir. Alttaki iki sırayı ekleyerek periyodik tabloya son halini vermiştir.

1.periyotta sadece Hidrojen (H) ve Helyum (He) elementleri vardır.

2.periyotta sekiz tane element vardır. Bu periyot Lityum (L) elementi ile başlar, Neon (Ne) elementi ile biter.

3.periyotta sekiz tane element vardır. Sodyum (Na) elementi ile başlar, Argon (Ar) elementi ile biter.

NOT: Elementlerin elektron dizilimi yapıldığında son katmandaki elektron sayısı o elementin grubunu, katman sayısı ise periyodunu verir.

katman elektron

 

 

 

 

 

 

 

 

**** Aynı grupta bulunan elementlerin son katmanında eşit sayıda elektron bulunur.

UYARI: Bir elementin periyodik tablodaki yeri bulunurken her zaman nötr haldeki elektron dizilimi kullanılır.

atom elektron

 

Proton sayısı= iyon yükü+ elektron sayısı

 

 

 

 

ÖRNEK:

-2 yüklü iyonunda 18 elektron bulunan elementin yerini bulunuz.

Çözüm:

 

Proton sayısı = (-2)+18=16

16 elektronun katmanlara dizilişiè 2,8,6    olduğundan 3. Periyot 6A grubundadır.

 

Kaynak gösterilmeden yayınlanamaz: www.kademeliegitim.com

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

One Response to “8. sınıf Periyodik Sistem (Maddenin Yapısı ve Özellikleri) Konu Anlatımı ve Ders Notu”

Yorum Yapmak İster Misiniz?