8. Sınıf Türkçe Cümle Türleri LGS Çalışma Soruları

8. Sınıf Türkçe Cümle Türleri LGS Çalışma Soruları

KONU TESTİ – 1

1. Aşağıdakilerden hangisi, anlamca olumsuz bir cümledir?

A) Dün seni görmemiş değilim.                 B) Üstü başı kir pas içindeydi.

C) O, benim arkadaşım değil.                   D) Çok beklettin bugün beni.

 

2. Gerçekte bir şey sormayan, ama biçimsel yönden soru özelliği gösteren cümlelere “sözde soru cümlesi” denir.

Aşağıdakilerden hangisi, sözde soru cümlesine örnek olabilir?

A) Bunların hepsini mi okuyacaksın?            B) Proje çalışman hangi aşamada?

C) Benden ne yapmamı istiyorsunuz?          D) Hangi işini zamanında bitirdin ki?

 

3. Aşağıdakilerden hangisi,öğelerinin dizilişi yönünden kurallı bir cümledir?

A) Bir ömür boyu aradım seni.                       B) Gölgemin peşinde yürür giderim.

C) Gecenin karanlığıdır beni ürküten.            D) Geldim işte yine senin kapına.

 

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ad cümlesidir?

A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.  B) Son pişmanlık fayda vermez.

C) Topalla gezen aksama öğrenir.                D) Kazanmayanın kazanı kaynamaz.

 

5. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?

A) Yol mu sonsuz, tekerlek mi                B) Mum olduğu gibi kalsın akşamdan

C) On yıldır evimin kapısı örtük              D) Garibim, her taraf bana yabancı

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, devrik bir ad cümlesidir?

A) Okumakla geçiriyorum zamanımın çoğunu.

B) İyi bir yazar olmayı düşlerim zaman zaman.

C) Şiir, yaşamı güzelleştirmenin bir yoludur benim için.

D) Bir dergiye göndereceğim yazdığım şiirleri.

 

7. Basit cümleler, başka bir cümleyi tamamlamaz ya da başka bir cümle tarafından tamamlanamaz.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi basittir?

A) İstanbul’a kısa sürede alıştım.             B) Bir kardeşiniz olduğunu bilmiyordum.

C) Ağlayan çocuğu kim susturacak?       D) Açık havada yürümek iyidir.

 

8. Kesin yargı bildirmeyen, temel cümleyi ya da kendinden sonra gelen başka bir cümleciği tamamlayan,yüklemi genellikle eylemsi olan cümleciklere “yancümlecik” denir.

Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

A) İşler her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.

B) O gün neden öyle davrandığını anlayamadım.

C) Sana yardım etmek için burada bulunuyorum.

D) Birkaç günden beri bütün kitapçılarda bu kitabı arıyorum.

 

9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yancümlecik, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Çok gezen çok bilir.                             B) Borç yiyen, kesesinden yer.

C) Bal tutan, parmağını yalar.                  D) Sakınılan göze çöp batar.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, bileşik cümle değildir?

A) O evi satın almayı çok istiyoruz.    B) Konuklarımızın çoğu annemin arkadaşlarıydı.

C) Sana seve seve yardım ederim.    D) Alışverişi bitirir bitirmez geliyorum.

 

11. Anlattıklarını dinledim, ama ona inanmadım.

Aşağıdakilerden hangisi, yapı bakımından yukarıdaki cümlenin özdeşidir?

A) Son gördüğümde çok zayıflamıştı, üstelik hastaydı.

B) Öğretmenim, çok beğendiği bu filmi izlememi salık verdi.

C) Tatilde birlikte olmayı ben de istemiyor değilim.

D) Doktorun sözünü dinleyip yatacakken işe gitti.

 

12. “Kitabı tanıtıp ondan bölümler okudu.” cümlesi yapısı,öğe dizilişi ve yüklemi bakımından hangi özellikleri göstermektedir?

A) Bileşik – kurallı – ad                                        B) Basit – kurallı – eylem

C) Sıralı – devrik – ad                                          D) Bileşik – kurallı – eylem

 

13. “Gördüklerimizi, yaşadıklarımızı olduğu gibi aktarmak olanaksızdır.” cümlesinin özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Kurallı – olumsuz – ad – bileşik                B) Devrik – olumsuz – ad – bileşik

C) Kurallı – olumlu – eylem – basit               D) Devrik – olumlu – eylem – basit

 

14. İhtiyar balıkçı zayıftı, kavruktu. Ensesinde derin kırışıklıklar vardı. Yanakları, güneş ışıklarının neden olduğu lekelerle doluydu.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sıralı cümle    B) Ad cümlesi     C) Eylem cümlesi      D) Basit cümle

 

15. Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet dense sana yakışır dağlar

Cümle çeşidi bakımından aşağıdakilerden hangisi, bu dizelerdeki cümlenin özelliği değildir?

A) Bileşik cümle     B) Olumlu cümle    C) Eylem cümlesi     D) Eksiltili cümle

 

16. “Biz oradan geçerken tüm şehir uykudaydı.” Cümlesi için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır?

A) Yüklemine göre ad cümlesidir.                 B) Öğe dizilişine göre kurallıdır.

C) Yapısına göre basit cümledir.                  D) Anlamına göre olumludur.

 CEVAPLAR1-C 2-D 3-B 4-A 5-B 6-C 7-A 8-D 9-D 10-B 11-A 12-D 13-A 14-C 15-D 16-C

DAHA FAZLA SORU VE KONU ANLATIMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ…

DOSYAYI İNDİR

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?