8.sınıf yurdumuzun işgaline tepkiler boşluk doldurma etkinliği

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 1. Dünya Savaşının en önemli temel iki sebebi ……………………..ve …………………….dir
 2. Osmanlı Devleti, iktidardaki ……………………………… Hükümeti’nin izlediği Alman yanlısı politikalar nedeniyle İttifak Devletleri’nin yanındı savaşa girdi.
 3. Çanakkale Cephesi’ndeki başarıları ………………….. ‘in Türk ulusu tarafından ulusal önder olarak kabul görmesinde belirleyici rol oynadı.
 4. ……………………………..Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Ermeni Devleti’nin kurulmasını önleme amacıyla kuruldu.
 5. Kurtuluş Savaşı’nın amacı gerekçesi yöntemi……………………………ile açıklandı.
 6. ………………………………….…..ilk kez Erzurum Kongresi’nde reddedildi.
 7. Dağınık halde mücadele yürüten cemiyetler Sivas    Kongresi’nde ………………………………. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti  çatısı altında birleştirildiler
 8. …………………………. ile Osmanlı Hükümeti Temsil Heyeti’nin varlığını resmen tanımış oldu.
 9. Misakı milli kararları…………………………………………..’nde kabul
 10. Osmanlı Devleti   ………………….. konumunun önemi nedeniyle İttifak ve İtilaf Devletleri tarafından önemsenen ve hakkında özel poli­tikalar üretilen bir devletti.
 11. ……………………………Birinci Dünya   Savaşı sürecinde İtilaf Devletlerine kesin üstünlük sağladığımız tek cephedir.
 12. ………………………………..… Antlaşması  Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdirdi.
 13. Mondros Ateşkes Anlaşması………………………..’nin Musul’u işgali ile uygulanmaya başlandı.
 14. Türk halkının işgallere karşı verdiği ilk tepki……………………………………….kurmak oldu.
 15. Rum Pontus Devleti’nin kurulmasını önle­mek için………………….. Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
 16. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imza­lanan barış antlaşmalarının (Sevr hariç) koşulları         …………………………Konferansı’nda da belirlendi.
 17. ……………………………’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi Paris Barış Konferansı’nda karar­laştırıldı.
 18. Yasama Yürütme ve yargı görevlerinin tek elde toplandığı durumlara ………………..…………….denir
 19. İstanbul’un İtilaf Devletlerince resmen işgal edilmesinin sonucunda ……………………..açıldı.
 20. Adana çevresinde ermeni faaliyetlerine karşı ………………………. Cemiyeti kurulmuştur
Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?