9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

YAZILIDAN ÖRNEKLER:

13. Yukarıda maddenin üç hali ve hal değişimleri numaralarla gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?
A)  3 yönü buharlaşmadır.
B)  5 yönü süblimleşmedir.
C)  2 yönünde madde daha düzensiz olur.
D) 4 yönünde taneciklerin hareketi azalır.
E)  1 yönünde madde enerji alır

  

14.   I. P4       II. C3 H8      III. O3      IV.  NH3       V. CO

Yukarıdakilerin kaç tanesi bileşiktir?

A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

 

15.  Aşağıdaki karışımlardan hangisi ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ayrılır?
A)  Naftalin – tuz karışımı
B)  Demir tozu – kükürt tozu
C)  Su – alkol
D) Tuz – şeker
E)  Yağ – su

 

16.  Grafiğe göre 35 oC de 20 gram su en fazla kaç gram X   tuzu çözebilir?

A) 5

B) 8

C) 9

D) 18

E) 27

 

17.  Aşağıdaki karışımlardan hangisi özkütle farkından yararlanarak ayrılamaz?

A) Bulgurdan savurma ile kepeğin ayrılması

B) Yoğurttan yayık ile tereyağının ayrılması

C) Mazot su karışımının ayırma hunisi ile ayrılması

D) Tuzlu suyun buharlaştırma ile ayrılması

E) Kum ve odun talaşı karışımının su katarak ayrılması

www.kademeliegitim.com

18. I. Alkolün uçması

     II. Buzun erimesi

III. Kömürün yanması

Olaylarından hangileri endotermiktir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

 

19.  Kum ve tuz karışımını bileşenlerine ayırmak için

I.   Süzme

II.  Suda çözme

III. Buharlaştırma

İşlemleri hangi sıra ile uygulanmalıdır?

A) II, III, I

B) I, II, III

C) III, I, II

D) II, I, III

E) I, III, II

 

20.  Aşağıdaki faktörlerden hangisi çözünürlüğe etki etmez?
A)  Çözücü cinsi
B)  Karıştırmak
C)  Sıcaklık
D) Basınç
E)  Ortak iyon

 

  1.  Aşağıdakilerin hangisi fiziksel ve kimyasal yöntemlerin hiç birisiyle ayrıştırılamaz?

A) Pirinç

B) Şerbet

C) Bakır

D) Yemek tuzu

E) Hava

 

  1.   Şekildeki ayırma hunisinde su ve    benzin karışımı vardır.

      Buna göre

      I.   Musluk açılırsa önce su boşalır

II.  Suyun yoğunluğu benzininkinden küçüktür

III. Karışımın ayrılması süresince hal değişimi olmaz

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

E)Yalnız II

 

  1.  72 gram H2O oluşturabilmek için kaç gram oksijen gerekir?

( H: 1 , O: 16)

A) 64

B) 48

C) 32

D) 18

E) 8

 

  1.  Aşağıdaki karışımlardan hangisinin karşısındaki örnekleme yanlıştır?

A) Çamurlu su : Süspansiyon

B) Kolonya      : Çözelti

C) Benzin – su : Emülsiyon

D) Duman       : Aerosol

E) Gazoz           : Saf madde

 

  1.  SO3 bileşiğinde kütlece % kaç Oksijen elementi vardır?

(O: 16 , S: 32)

A) 20

B) 30

C) 40

D) 60

E) 64

 

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-D 3-B 4-E 5-B 6-A 7-C 8-E 9-A 10-D

11-A 12-C 13-C 14-C 15-D 16-A 17-D 18-C 19-D

20-B 21-C 22-C 23-A 24-E 25-D

SORULARIN TAMAMI DOSYADADIR.

DOSYAYI İNDİR

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?