Author Archive

7. sınıf Veri İşleme Konu Anlatımı

7. sınıf Matematik Veri İşleme Konu Anlatımı 7. sınıf matematik konularından olan veri işleme başlığı altında; aritmetik ortalama nedir? Mod nedir? medyan nedir? ortanca nedir? tepe değer nedir? aralık nedir? açıklık nedir? hesaplamaları nasıl yapılır gibi konular anlatılmıştır.

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2.Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları Kodlama , programlamaya giriş ve Code.org içerikli sorular vardır Dosyayı İndir

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri Scratch 2.Dönem 1.Yazılı

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2.Dönem  1. Yazılı Scratch Sınavı Dosyayı İndir

7. sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 2018

7. sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları DOSYAYI İNDİR 7. Sınıf 2. dönem 1. yazılı soruları yüzdeler konusundan, dairede alan ve daire diliminin alanına kadar olan konuları kapsamaktadır.

Parantezli İşlemler Alıştırma Soruları 4. sınıf

Parantezli İşlemler Alıştırma Soruları DOSYAYI İNDİR

6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı soruları 2018

6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı soruları DOSYAYI İNDİR 4)Aşağıda verilen ondalık gösterimleri kurallarına göre yuvarlayınız.(5PUAN)   345,1768 ondalık gösterimini yüzde birler basamağına göre yuvarlayınız.   505,142 ondalık gösterimini onda birler basamağına göre yuvarlayınız. 5) (5PUAN) | 0,235 .100=2,35     || 0,403.1000=40,3     ||| 5,27.100= 527 Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? […]

6. Sınıf Tam Sayılar ve Cebirsel İfadeler Çözümlü Soruları

6. Sınıf Tam Sayılar ve Cebirsel İfadeler Çözümlü Soruları 6. sınıf tam sayılar, 6. sınıf yönlü sayılar ve 6. sınıf cebirsel ifadeler konularını çözümlü sorularının olduğu bir videodur.

5. sınıf Kesirler, Ondalık Gösterim ve Yüzdeler Çözümlü Soruları

5. sınıf Kesirler, Ondalık Gösterim ve Yüzdeler Çözümlü Sorular 5. sınıf kesirler konusu,5. sınıf ondalık gösterim ve 5. sınıf yüzdeler konularıyla ilgili soru tiplerinin çözüldüğü bir videodur.

8. Sınıf Doğrusal İlişkiler ve Denklem Grafikleri Konu Anlatımı

8. Sınıf Doğrusal İlişkiler ve Denklem Grafikleri 8. sınıf konularından olan doğrusal ilişkiler ve denklemi verilen doğrunun çizilmesi ile bilgili bilgi verilmiştir. Örnek çözümlü sorularla desteklenmiştir.

7. sınıf Daire ve Daire Diliminin Alanı Konu Anlatımı

7. sınıf Daire ve Daire Diliminin Alanı Konu Anlatımı 7. sınıf daire alanı ve daire dilimin alanının anlatıldığı, daire alanı ve daire dilimin alanının çözümlü sorularının yapıldığı videodur.

8. Sınıf Eşlik ve Benzerlik Çözümlü Soruları

8 Sınıf Eşlik ve Benzerlik Çözümlü Soruları 8. sınıf eşlik ve benzerlik konusunda çıkabilecek her türde sorunun çözümünün yapıldığı bir videodur.

7. Sınıf Çember ve Çember Parçasının Uzunluğu Konu Anlatımı

7. Sınıf Çember ve Çember Parçasının Uzunluğu Videomuzda çemberin çevresi nasıl bulunur?,Çember parçasının uzunluğu nasıl bulunur? Çemberde uzunluklar ilgili sorularla desteklenerek anlatım yapılmıştır.

7. Sınıf Çemberde Açılar Konu Anlatımı Videosu

7. Sınıf Çemberde Açılar Konu Anlatımı 7. sınıf çemberde açılar konusunun işlendiği videoda merkez açı nedir? çemberde açı soru tipleri nasıldır? gibi başlıklara değinilmiştir.

7. Sınıf Açılar Çözümlü Soruları Video Anlatımı

7. Sınıf Açılar Çözümlü Soruları 7. sınıf matematik doğrular ve açılar konusunun çözümlü sorularının olduğu bir videodur.

Oran ve Orantı-3 (Ortalamalar) 9. sınıf Konu Anlatımı Videosu

Oran ve Orantı-3 (Ortalamalar) 9. sınıf Konu Anlatımı 9. sınıf oran ve orantı konusunun son videosunda aritmetik ve geometrik ortalama anlatılmıştır.

Oran ve Orantı-2 (Orantı Çeşitleri) 9. Sınıf Konu Anlatımı Videosu

Oran ve Orantı-2 (Orantı Çeşitleri) 9. Sınıf Konu Anlatımı 9. sınıf oran orantı konusunun 2. videosunda doğru orantı, ters orantı ve bileşik orantı işlenmiştir.

9. sınıf Oran ve Orantı Konu Anlatımı Videosu 1. bölüm

9. sınıf Oran ve Orantı Konu Anlatımı 9. sınıf 1. videoda oran nedir? orantı nedir? orantının özellikleri nelerdir? gibi başlıklar işlenmiş ve orantı ile ilgili çözümlü sorulara yer verilmiştir.

5.Sınıf Bilişim Teknolojileri Problem Çözme ve Programlama Ders Notu

Problem Çözme ve Programlama Ders Notu Algoritma Nedir? Programlama nedir ? Blok Tabanlı Programlar nelerdir? Problem Çözmede Temel Kavramları Hayatımızda birçok problem ile karşılaşabiliriz; birçoğunun tek bir çözümü olacağından kolay çözülebilirken bazıları ise daha karmaşık olabilir ve problem çözme stratejilerini kullanmak gerekebilir. Örneğin matematik derslerinde problemler bir metin içerisinde yer alıyor ve buradan çözüme ulaşmanızgerekiyor. […]

Trigonometri Çözümlü Soruları Video Anlatımı 12. sınıf

Trigonometri Çözümlü Soruları Video Anlatımı 12. sınıf trigonometri konusunun çözümlü sorularının olduğu videoda değişik soru tiplerine yer verilmiştir.

2. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler Konu Anlatımı Videosu

2. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler Konu Anlatımı 10. sınıf denklemler konusunun anlatıldığı videoda; denklem çözme yöntemleri nelerdir? kökler toplamı nasıl bulunur? kökler çarpımı nasıl bulunur? kökleri verilen denklem nasıl oluşturulur? gibi başlıklar işlenmiştir. Ayrıca 10. sınıf 2. dereceden 1 bilinmeyenli denklemler çözümlü soruları yer almaktadır.

Bölme-Bölünebilme Çözümlü Soruları 9. sınıf Video Anlatımı

Bölme-Bölünebilme Çözümlü Soruları 9. sınıf 9. sınıf bölme ve bölünebilme çözümlü sorularının bulunduğu bir videodur.

8. Sınıf Üçgende Eşlik ve Benzerlik Konu Anlatımı Videosu

8. Sınıf Üçgende Eşlik ve Benzerlik Konu Anlatımı 8. sınıf matematik Eşlik ve benzerlik konu anlatımı videosunda; eşlik şartının nasıl yazıldığı, benzer üçgenlerin özellikleri nelerdir? benzerlik şartı nedir? eşlik ve benzerlik çözümlü örneklerine yer verilmiştir.

8. sınıf Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Çözümlü Soruları Videosu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Çözümlü Soruları Videosu 8. sınıf cebirsel ifadeler,özdeşlikler ve çarpanlara ayırma konusuna ait soru çözümlerinin olduğu bir videodur.

Paraboller Çözümlü Soruları Videosu

Paraboller Çözümlü Soruları Videosu 10. sınıf konularından 2. dereceden fonksiyonlar yani paraboller konusu ile ilgili soru çözümlerinin olduğu bir videodur.

7. sınıf Açılar Konu Anlatımı Videosu

7. sınıf Açılar Konu Anlatımı Videosu 7. sınıf konularından doğrular ve açılar konusunun anlatıldığı videoda; Doğruların birbirlerine göre durumları ve paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı yöndeş açılar,iç ters açılar,dış ters açılar,ters açılar anlatılmıştır.

Parabol-4 (Parabol İle Doğrunun Birbirine Göre Durumları) Konu Anlatımı Videosu

Parabol-4 (Parabol İle Doğrunun Birbirine Göre Durumları) Parabol ve doğru iki noktada kesişirse ne olur? parabol ile doğru teğet ise ne olur? parabol ile doğru kesişmiyorsa ne olur? gibi soruların yanında parabol ile doğrunun birbirine göre durumları çözümlü sorularına yer verilmiştir.

Parabol-3 (Parabol Denklemi Yazma) Konu Anlatımı Videosu

Parabol-3 (Parabol Denklemi Yazma) 10. sınıf paraboller konusunda 2. dereceden 1 bilinmeyenli, fonksiyonların denklemlerinin nasıl yaıldığı anlatılmış ve parabol denklemi yazma çözümlü sorularına yer verilmiştir.

Parabol-2 (Parabol Grafiği Çizme) Konu Anlatımı Videosu

Parabol-2 (Parabol Grafiği Çizme) Konu Anlatımı Videosu 2. videomuzda 10. sınıflarımız için parabol grafiğinin nasıl çizileceği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Parabol Grafiği çizme çözümlü sorularına yer verilmiştir.

Parabol-1 (Tepe Noktası-Eksenleri Kestiği Noktalar-Max Min Değerler) Konu Anlatımı Videosu

Parabol-1 (Tepe Noktası-Eksenleri Kestiği Noktalar-Max Min Değerler) Konu Anlatımı Videosu 10. sınıf paraboller (2. dereceden 1 bilinmeyenli fonksiyonlar) konusunun 1. videosunda parabol nedir? koordinat sisteminde nasıl şekillenir? parabolün maximum değeri nasıl bulunur? parabolün minimum değeri nasıl bulunur?,parabolün tepe noktasının koordinatları nasıl bulunur? parabolün eksenleri kestiği noktalar nasıl bulunur? başlıklarına değinilmiştir

Trigonometri-11 (Trigonometrik Denklemler) Konu Anlatımı Videosu

Trigonometri-11 (Trigonometrik Denklemler) Konu Anlatımı Videosu 11. sınıf trigonometri konusunun son videosunda trigonometrik denklemlerin çözüm kümeleri ve trigonometrik denklemlerle ilgili çözümlü sorulara yer verilmiştir.