Bilgisayar Bilimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 9. Sınıf

Bilgisayar Bilimi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 9. Sınıf

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 • Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojileri ve internet kullanımında dikkat edilmesi gereken etik ilkelerden değildir?

 

 1. A) Fikrî Mülkiyet B) Erişim C) Gizlilik
 2. D) Algoritma *** E) Doğruluk

 

 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 1. A) Bilişim teknolojilerinin ve İnternet’in kullanımı sırasında uyulması gereken kuralları tanımlayan ilkelere bilişim etiği
 2. B) Bilişim teknolojileri ve İnternet’i kullanan bireylerin yanlış bir davranış sergilemesine engel olarak onları güvence altına almaktır.
 3. C) Bilişim etiği, bilişim teknolojilerinin kullanımı esnasında toplum tarafından kabul gören uyulması gereken kurallar bütünüdür.
 4. D) Bilişim teknolojilerinin kullanımında yaşanan etik sorunların dört temel başlık: fikrî mülkiyet, erişim, gizlilik ve doğruluk.
 5. E) Hepsi***

 

 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 1. A) Creative Commons (CC), telif hakları konusunda esneklik sağlamayı amaçlayan, eser sahibinin haklarını koruyarak, eserlerin paylaşımını kolaylaştırıcı modeller sunan, kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur.
 2. B) Bu organizasyona dâhil olan eserler, kaynağı belirtmek ön şartıyla belirli kısıtlamalar göz önünde bulundurularak kullanılabilir.
 3. C) CC lisanslı eserler bu kısıtlamaların yalnızca birine sahip olabileceği gibi birden fazlasına aynı anda sahip olabilir.
 4. D) Attribution – Atıf: Eserin ilk sahibinin belirtilmesi koşuludur.
 5. E) Hepsi*** 

 

 • ‘meb.gov.tr’ internet site adresinde ‘tr’ neyi ifade eder? 

A) kategori uzantısı B) ülke kodu***
C) kurum/kuruluş/şirket D) hepsini      E) hiçbirini

 

 • İnternet ortamında uyulması gereken etik kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 1. A) Bize yapılmasından hoşlanmadığımız davranışları başkalarına yapmaktan kaçınmalıyız.
 2. B) İnternet’te yüzünü görmediğimiz, sesini duymadığımız kişilere saygı kuralları çerçevesinde davranmamız gerekmez.***
 3. C) İnternet’i kullanırken her kültüre ve inanca saygılı olmak gerektiği unutulmamalıdır.
 4. D) İnternet’i yeni kullanmaya başlayanlara anlayış
  gösterip yardımcı olmaya çalışmak ve yol göstermek gerektiği unutulmamalıdır.
 5. E) Bir durum karşısında İnternet’te nasıl davranmamız gerektiği konusunda kararsız kaldığımızda ailemize danışabiliriz.

 

 

 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Siber Suç: Bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen her tür yasa dışı işlemdir.
B) Siber Saldırı: Hedef seçilen bilgi sistemlerine veya iletişim altyapılarına yapılan planlı ve koordineli saldırıdır.
C) Siber Savaş: Farklı bir ülkenin sınırlarına yapılan planlı ve koordineli nükleer bombalı saldırılardır.***
D)Siber Terörizm: Bilişim teknolojilerinin belirli bir politik ve sosyal amaca ulaşabilmek için hükûmetleri, toplumu, bireyleri, kurum ve kuruluşları yıldırma, baskı altında tutma ya da zarar verme amacıyla kullanılmasıdır.
E) Siber Zorbalık: Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba, özel ya da tüzel bir
kişiliğe karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümüdür.

 

 

 • Parola ile ilgili hangisi yanlıştır?

 

 1. A) Parola, büyük/küçük harfler ile noktalama işaretleri ve özel karakterler içermelidir.
 2. B) Parola, -aksi belirtilmedikçe- en az sekiz karakter uzunluğunda olmalıdır.
 3. C) Parola, başkaları tarafından tahmin edilebilecek ardışık harfler ya da sayılar içermemelidir.
 4. D) Parolalar, basılı ya da elektronik olarak hiçbir yerde saklanmamalıdır.
 5. E) Başta e-posta adresinin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri ve hizmetler için aynı parolanın kullanılması gerekir.***

 

 • Aşağıdaki parolalardan hangisi daha güvenli daha güçlüdür?

 

 1. A) wqxtyuuıreeeetyyfstyjhksduıyfhjx i B) Ve*li
 2. C) c@N.51299*** D) Xnrln899    E)TC@1923

 

 • Zararlı Programlara Karşı Alınacak Tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 1. A) Bilgisayara antivirüs ve İnternet güvenlik programları kurularak bu programların sürekli güncel tutulmaları gerekli değildir.
 2. B) Tanınmayan/güvenilmeyen e-postalar ve ekleri kesinlikle açılmamalıdır.***
 3. C) Ekinde şüpheli bir dosya olsa bile e-postalar hemen açılmalıdır. Ama uzantısı exe olan dosyalara, uygulama olduğu için dikkat edilmelidir.
 4. D) Faydalı içerik barındıran ya da ülke genelinde tanınan web sitelerinden uzak durulmalıdır.
 5. E) Lisanssız ya da kırılmış programlar güvenlik açığı oluşturmaz.

 

 

 • Bilgi işlemsel düşünme aşağıdaki özelliklerden hangilerini barındıran bir problem çözme sürecidir? 
 1. A) Problemleri bilgisayar veya başka araçlar yardımı ile çözebilir hâle getirme
 2. B) Algoritmik düşünme çerçevesinde çözümleri otomatikleştirme

 

 1. C) Kaynakları verimli bir şekilde kullanarak uygun çözümleri tanımlama, çözümleme ve uygulama
 2. D) Bulunan çözümü farklı problemlere transfer etme ve genelleştirme
 3. E) Hepsi***

 

 

 • Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 
 1. A) Program, yapılacak bir işlemi ya da hesaplamayı gerçekleştirmek için birbirini izleyen komut ya da yönergelerden oluşan yapıdır.
 2. B) Girdi: Klavyeden, dosyadan veya başka bir aygıttan veri almadır.
 3. C) Çıktı: Ekranda veriyi görüntüleme veya veriyi dosyaya veya başka bir aygıta göndermedir.
 4. D) Koşullu yürütme: Belirli durumları sınamak ve komutları uygun bir sıraya göre çalıştırmaktır.
 5. E) Hepsi***

 

 

 • Problem çözme sürecinde faydalanılan genel kural ve teknikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 1. A) Her zaman bir planınız olsun.
 2. B) Problemi tekrar ifade edin.
 3. C) Problemi küçük parçalara ayırın.
 4. D) Önce bilmediklerinizden yola çıkın; bildiklerinizi zaten yaparsınız.***
 5. E) Problemi basitleştirin.

 

 • Aşağıdakilerden hangisi problem çözme sürecinde en iyi kararı verebilmek için izlenmesi gereken 6 adımdan biridir? 
 1. A) Problemi Tanımlama
 2. B) Problemin Çözümü İçin Farklı Yol ve Yöntemler Belirleme
 3. C) Farklı Çözüm Yolları Listesi İçerisinden En İyi Çözümü Seçme
 4. D) Seçilen Çözüm Yolu ile Problemi Çözmek İçin Gerekli Yönergeleri Oluşturma
 5. E) Hepsi***

 

 

 • Problem türleri ve çözümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 1. A) Adım adım yönergelere dayalı olan çözümlere “algoritmik çözümler” denir.
 2. B) En iyi yol seçildikten sonra sonuca, ilgili adımları izleyerek ulaşılır ve bu yapıya “algoritma” denir.
 3. C) Bazı sonuçlara doğrudan işlem adımları ile ulaşılamaz.
 4. D) Bir dizi deneme ve yanılma sürecinden sonra ulaşılabilen sonuçlara “keşfe dayalı çözümler” denir.
 5. E) Hepsi***

 

 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 1. A) Bilgisayarlar ile Problem Çözme ilk ve genel anlamda işlem adımlarını ya da yönergeleri oluşturmadır.
 2. B) “Sonuç” demek, çıktı ya da tamamlanmış bilgisayar destekli yanıt demektir.
 3. C) “Program” ise herhangi bir bilgisayar dilinde kodlanmış, çözümü oluşturan işlem adımlarının tamamını ifade etmektedir.
 4. D) Bilgisayarlar, zor ve zaman alıcı olabilen algoritmik çözümler ile ilgilenmek üzere tasarlanmıştır.
 5. E) Hepsi***

 

 

 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İnsanlar, keşifsel çözümleri bulma konusunda daha iyidirler.
B) İnsanlar, ileri düzey hesaplama ve karmaşık problemleri çözmede bilgisayarların hızlarına ulaşamazlar.
C)Keşifsel problem türleri ile ilgilenen bilgisayar dalına “yapay zekâ” adı verilmektedir.
D)Yapay zekâ uygulamaları, bilgisayarlara mevcut bilgileri kullanarak yeni bilgiler inşa etmesini sağlamaktadır.
E) Hepsi***

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?