Biyoloji Dersi 2. dönem Zümre Toplantı Tutanağı

………………. LİSESİ 2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM

BİYOLOJİ DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Tarih__________ _ :  18.02.2013

Toplantı No             :  3

Toplantı Yeri_____ :  Öğretmenler Odası(Saat:1000)

Topl. Katılanlar      : ………………….,………………….,…………………., ………………….

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 

1)    Açılış ve yoklama

2)    I. Dönemin değerlendirilmesi,

3)    Yıllık planların gözden geçirilmesi,

4)    Başarının ve öğrenci motivasyonunun arttırılması için alınacak önlemler,

5)    Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1)         Saime Salih Konca Lisesi Biyoloji, Sağlık Bilgisi dersleri zümre öğretmenleri 18.02.2013 saat 10.00’de zümre başkanı …………………. başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklama sonucunda zümre öğretmenlerinin tam olduğu görülmüştür.

Zümre Öğretmenleri yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 

2)        Tüm sınıflarda I. Dönemin yıllık planlara uygun olarak tamamlandığı ve yapılan zümre toplantılarında belirlenen laboratuvar çalışmalarının yapıldığı görüldü. Bu pratik çalışmaların öğrenmeyi daha kolay hale getirdiği ve ders başarısını arttırdığı saptandı.

I. Döneme göre sınıf başarılarının durumu:

9.Sınıf Biyoloji      

9-A     %  42                9-I     %     78

9-B     %  48                9-K    %     55

9-C     %  52                9-L     %    48

9-D     %  62                9-M    %    35

9-E     %  77                9-N     %    84

9-F     %  61                9-O     %    29

9-G    %  35

9-H     % 45

 

10.Sınıf Biyoloji                     11.Sınıf Biyoloji

10-FB. A   %  100                     11-FB. A   % 100

11-FB. B   %  100                     11-FB. B   % 100

11-YFB    % 100

 

 

9-B-C-D-E-F-I-K-L-N sınıflarında istenen başarıya ulaşılmıştır.

9- A-G-H-M-O sınıflarında ise, istenen başarıya ulaşılamamıştır. Başarının düşük olduğu görülmüştür.

10. sınıflarda 10/A–10/B istenen düzeyde başarı gerçekleşmiştir.

11. sınıflarda;11/A ve 11/B başarı oldukça iyidir. 11 YF. B sınıfında ise istenen başarıya ulaşılmıştır.

Başarısızlık nedenleri konusunda;

………………….,”Lise I.sınıflarda başarısızlığın önemli nedenleri; sorumluluk duygusunun gelişmemesi, ders araç-gereçlerinin tam olmaması, konuların tekrar edilmemesi ve hazırlıksız gelinmesi.”dedi

          ………………….,”Öğrenci seviyelerinin düşük olması, kitap okuma alışkanlıkları olmadığı için okuma, yazma, anlama, algılama konularındaki eksikliklerinin olmasıdır.”dedi.

………………….,”10 FA ve 10 FB sınıflarındaki bazı öğrencilerin yanlış bölüm seçmeleri, ileriye dönük hedeflerinin olmaması, sınıf geçme adına çalışmaları başarıyı düşürmektedir.”dedi.

………………….,”11.sınıflarda yanlış bölüm seçimi, öğrencilerin hedefsiz ve amaçsız olması, sınav kaygısı, düzensiz çalışmaları, dershane ile okulu birlikte yürütememeleri, ailevi sorunları, yaşları gereği duygusal eğilimleri başarılarını olumsuz etkilemektedir.”dedi.

 

3-   Yıllık planların gözden geçirilmesi;

Lise I. Sınıflarda Biyoloji ve Sağlık Bilgisi derslerinde müfredatın yıllık plana uygun olarak işlendiği görüldü.

Lise II.(10 FA ve 10 FB) Sınıflarda Biyoloji dersinde müfredatın yıllık plana uygun olarak işlendiği görüldü.

Lise III.(11 FA ve 11 FB) Sınıflarda müfredatın yıllık plana uygun olarak işlendiği görüldü.

II. dönemde de konuların yıllık planlara uygun işlenmesine önem verilmesi kararlaştırıldı.

 

4-          ………………….,”Öğrencilerde bilgilerin kalıcı olması ve yorum yapabilme gücünü arttırmak için görsel kaynaklar kullanılmalı ve konularla ilgili test çözmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca konularla ilgili deneyler mutlaka yapılmalıdır ki, öğrenci görerek ve yaşayarak yaptığı çalışmayı unutmayarak, gerektiğinde bu bilgilerini ezbere başvurmadan, kendisi yorumlayarak kullanabilme olanağına kavuşmuş olacaktır.”dedi.

        ………………….,” Öğrencilerin eksik oldukları konularda etüt çalışmaları yapılması, LYS’ye yönelik test çözümlerine ağırlık verilmesi, LYS kaygılarının azaltılması için rehberlik yapılması, aileler ile görüşülerek ailevi sorunların mümkün olduğunca azaltılması ve aile desteğinin öneminin vurgulanması, öğrencilerin başarabilecekleri konusunda desteklenmesi, başarıyı ve motivasyonu arttırır.”dedi.

        ………………….,”9.sınıflarda başarıyı arttırmak için konuların tekrar edilmesi, konularla ilgili testler uygulanarak eksik olan konuların tespit edilmesi,9.sınıf Biyoloji konularının tüm bölümler için LYS sınavında ortak yapılacağı için öneminin belirtilmesi, ders araç ve gereçlerinin tam olması, ailelerle görüşülerek evde çalışma planlarının düzeltilmesi, arkadaş ilişkilerine rehberlik yapılması başarıyı ve motivasyonu arttırır.” dedi.

        ………………….;”Başarı düzeyi kötü olan sınıflarda öğrencilerin çoğunda davranış bozukluğu gözlendiği, bu öğrencilerle ve aileleri ile bire bir görüşülerek davranışların düzeltilmesi, ders çalışma tekniği konusunda rehberlik servisinden yardım alınması, bu sınıflarda sık sık veli toplantısı yapılarak öğrencilerin düzenli çalışmalarının sağlanmasının başarıyı arttırır.”dedi.

 

5-           Başka söz alan olmayınca, zümre başkanı …………………., 2012–2013 öğretim yılının ikinci döneminde gelişmeler göz önünde bulundurularak toplantıda alınan kararların titizlikle uygulandığı takdirde başarı ve motivasyonun artacağını belirterek, başarı dilekleri ile toplantıya son vermiştir.

 

ALINAN KARARLAR

1-   II. dönemde de derslerin yıllık plana uygun işlenmesine önem verilmesi kararlaştırıldı.

2-   Konular ile ilgili görsel kaynakların kullanılması ve konu testlerine önem verilmesi kararlaştırıldı.

3-   Öğrencilerin eksik oldukları konularda etüt çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.

4-   LYS’ye yönelik test çözümlerine I. Dönemde olduğu gibi ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

5-   Başarıyı ve motivasyonu arttırmak için; Rehberlik yapılması, aileler ile görüşülerek ailevi sorunların mümkün olduğunca azaltılması ve aile desteğinin sağlanması, öğrencilerin başarabilecekleri konusunda moral verilerek desteklenmesi kararlaştırıldı.

6-   Öğrencilerin arkadaş ilişkilerinde rehberlik yapılması kararlaştırıldı.

7-   Davranış bozukluğu gözlenen öğrencilerle ve aileleri ile bire bir görüşülerek davranışların düzeltilmesi, ders çalışma tekniği konusunda rehberlik servisinden yardım alınması kararlaştırıldı.

8-  Sık sık veli toplantıları yapılarak öğrencilerin durumları hakkında bilgi alış-verişi yapılması kararlaştırıldı.

        

          Biyoloji Zümre Öğretmenleri:

       ………………….                                        ………………….                                      ………………….

                                                                              

                                                                                                                                                               18.02.2013                                                                                                                                                                                                   Uygundur.

                                                                                                                                                               ………………….                                                                                                                                               

                                                                                                                                                             Okul Müdürü                                    

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

One Response to “Biyoloji Dersi 2. dönem Zümre Toplantı Tutanağı”

Yorum Yapmak İster Misiniz?