Büyük Selçuklu Devleti Döneminde Mimari

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ DÖNEMİNDE  MİMARİ

Türkler Müslüman olduktan sonra heykel ve resim yapamadıklarından hat sanatı,çinicilik,el yazması kitapların nakışlarla süslenmesi olan tezhip sanatı gelişmiştir.

Büyük selçukluların mimariye getirdikleri yeni unsurlar şunlardır:
-üst üste çifte kubbe
-köşeli çatı
-sivri kemer
-Türk üçgeni tarzı kubbeler
-silindirik ve yivli minareler
-dikdörtgen ve beş köşeli mihrap

*Melikşah’ın İsfahan!da yaptırdığı MESCİD-İ CUMA(ULU CAMİ)
*Merv’de ki SULTAN SENCER CAMİİ
*Kazvin’deki MESCİD-İ CUMA VE HAYDARİYED !DEKİ MESCİD önemli yapılar arasındadır.
*Ayrıca Tuğrul Bey zamanında yapılan DAMGAN MESCİD-İ CUMASI’nın minarei,en eski ince ,uzun,silindirik minaredir.

KERVANSARAYLAR

*Ribat-ı Anuşirvan 11yy. Tuğrul bey
*Ribat-ı  Zafaran-ı 12 yy
*Ribat-ı şerif 12 yy

MEDRESELER

İlk kurulan medrese NİŞABUR’dadır

*Rey Medresesi 11yy. Melikşah
*Hargird Medresesi  Melikşah

ANIT MEZARLAR

*Sultan Sencer Türbesi 12 yy.

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ DÖNEMİNDE  MİMARİ

KERVANSARAYLAR(Ribatlar)

*Konya ile Aksaray yolu üzerindeki SULTANHANI
*ile Kayseri-Sivas yolu üzerindeki SULTANHANI dönemin en büyük iki kervansarayıdır
*Sivas-Malatya arasında HEKİMHAN
*Afyon Denizli arasında AKHAN önemli hanlardır
*Ankara Kayseri yolu üzerinde ÖRESUN HAN

MEDRESELER

*Erzurum’da ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE 13 yy.
*Konya’da KARATAY MEDRESESİ (12 yy) ve İNCE MİNARELİ MEDRESE (13 yy)
*Sivas’ta GÖK MEDRESE (13 yy),  ŞİVA-İYE BURİCİYE
*Kırşehir’de CACABAY MEDRESESİ
*Kayseri’de HUNAT HATUN MEDRESESİ
*Bu medreseler Anadolu Selçuklu Devleti’nin en önemli Medreseleridir.
*Tokat YAĞIBASAN MEDRESESİ (12 yy)
*Konya SIRCALİ MEDRESESİ
NOT: Kırşehir’deki CACABEY MEDRESESİ hem şifahane hem de eğitim kurumu olarak hizmet vermiştir.

CAMİLER

*Ankara’da ASLANHANE CAMİİ (13 yy)
*Afyonda ULU CAMİİ
*Konyada ALAADİN CAMİİ (13 yy)
*Konya’da SAHİBATA CAMİİ
*Sivasta ULU CAMİİ
*Divriği’de ULU CAMİİ ve ŞİFAHANE (13 yy)(SİVAS)
*Malatya’daki ULU CAMİİ (13 yy)
*Diyarbakır’da ULU CAMİİ (11 yy)
*Amasya’da BURMALI MİNARE CAMİİ
*Beyşehir ESREFOĞLU CAMİİ (13 yy) (Sivas)

*Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli camileridir.

ANIT MEZARLAR(Türbe-Kümbet)

*Tercan MAMA HATUN KÜMBETİ (13 yy) Erzincan
*Kayseri DÖNER KÜMBET (13 yy)
*Konya II.KILIÇ ASLAN KÜMBETİ (13 yy)
*Konya GÖMEÇ HATUN TÜRBESİ

SARAY VE KÖŞKLER

*Konya II.KILIÇ ARSLAN KÖŞKÜ (12 yy)
*Konya BEYŞEHİR KUBADABAT SARAYI (13 yy)
*Kayseri KEYKUBATİYE SARAYI
*Kayseri ERKİLET HIZIR İLYAS KÖŞKÜ
*Kayseri HAYDARBEY KÖŞKÜ

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?