Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17 Nisan 2015

18.04.2015 tarihinde ATAMA-YER DEĞİŞTİRME kategorisine eklenmiş, 1.182 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

Devlet Memurları Atama Yönetmeliği Son Değişiklikler

16.08.2014 tarihinde KANUN VE YÖNETMELİKLER kategorisine eklenmiş, 1.262 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Karar Sayısı : 2014/6578Ekli “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 26/6/2014 tarihli ve 3160 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1- 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme...

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki Değişiklikler

08.08.2014 tarihinde HABER kategorisine eklenmiş, 1.215 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

İşte okul öncesi, ilkokul ve ortaokulların görev ve işleyişlerinde yapılan yeni düzenlemeler…

GÖZE ÇARPAN HUSUSLAR DEĞERLENDİRME 1-160 maddelik İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 60 maddelik Okul Öncesi Eğitim kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı ve her ikisi 97 maddelik tek bir yönetmelikte birleştirildi. 3-İlkokulda performans görevi ve proje ödevi kaldırılmıştır. Ortaokullarda ise performans görevi kaldırıldı ancak; proje ödevi verilmesine devam edilecektir. Kamuoyu beklentisi karşılanmıştır. 4-İlköğretimin ve Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve İlkeleri yönetmelik metninden çıkarılmıştır. …. 5–Haftalık...

18 Haziran 2014 MEB Norm Kadro Yönetmeliği

18.06.2014 tarihinde HABER kategorisine eklenmiş, 941 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

2014 MEB yönetici görevlendirme kılavuzu

18.06.2014 tarihinde HABER kategorisine eklenmiş, 757 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

MEB Yönetici Atama Yönetmeliği 10 Haziran 2014

10.06.2014 tarihinde HABER kategorisine eklenmiş, 810 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Taşınır Mal Yönetmeliği KBS kullanımı sunusu

10.02.2014 tarihinde FORM, DİLEKÇE VE ÇİZELGELER kategorisine eklenmiş, 1.867 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

Norm Kadro Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

07.12.2013 tarihinde HABER kategorisine eklenmiş, 1.762 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarını kapsar.

Madde 3- Bu Yönetmelik, 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 38 inci maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde...

  • Matematik
  • Sponsorlu Bağlantılar

  • Kategoriler

  • Son Yazılar