KPSS Tarih İlk Çağ Medeniyetleri Ders Notu

04.05.2013 tarihinde Ders Notları kategorisine eklenmiş, 1.189 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1)   İlk Çağ Medeniyetleri

 Anadolu Medeniyetleri

Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa‟yı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insanların yaşayışına uygun olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin beşiği olmuştur. Karşılıklı kültür alış – verişleri Anadolu‟da uygarlıkların gelişmesini hızlandırmıştır.

 M.Ö. II. Binden M.Ö. VI.Yüzyıla Kadar Türkiye

 Hititler

 Hititler, M.Ö. 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu‟ya gelerek Kızılırmak kıvrımı içine yerleşmişlerdir. Hititler, M.Ö. 1400 yıllarında imparatorluk...

KPSS Tarih Bilimine Giriş Ders Notu

04.05.2013 tarihinde Ders Notları kategorisine eklenmiş, 872 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1)   Tarih Bilimine Giriş

 

Tarihin Tanımı

 İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo- ekonomik yapılarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek inceleyen, elde ettiği bulguları, belgelere dayanarak objektif bir şekilde açıklayan sosyal bilim dalına tarih denir.

  

Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar

 

Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir.

 

Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.

 

Olayda rolü olan kişilerin katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği günün şartları...

  • Matematik
  • Sponsorlu Bağlantılar

  • Kategoriler

  • Son Yazılar