9. sınıf Coğrafya Ders Notları (Tümü)

22.06.2014 tarihinde 9. SINIF kategorisine eklenmiş, 1.758 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

10. sınıf Coğrafya çalışma kitabı cevapları

25.02.2014 tarihinde 10. SINIF kategorisine eklenmiş, 1.374 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

Asit Yağmurları Konu Anlatımı

25.03.2013 tarihinde 11. SINIF kategorisine eklenmiş, 2.731 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Asit Yağmurları

Çeşitli işlemlerde kullanılan fosil yakıtların yakılması havayı kirletmekte ve kükürtdioksit, azotoksit, hidro­karbon ve partikül madde yaymaktadırlar. Havada bel­li süre asılı kalabilen bu maddeler, hava akımları sıra­sında su buharı ve oksijenle tepkiye girerek sülfürük asit ve nitrik aside (kezzap) dönüşmektedir. Asitli su buharı, bulutlara katılarak onların bir parçası hâline ge­lir. Yağış için gerekli yoğunlaşma sağlandığında yağ­mur olarak yeryüzüne inerler.

Asit yüklü bulutlar, hava akımlarıyla kirliliğin kaynağın­dan çok uzak bölgelere taşınabilmekte ve buraları et-kileyebilmektedir.Asit yağmurlarına...

Küresel Isınma Nedir? Etkileri Nelerdir?

25.03.2013 tarihinde 11. SINIF kategorisine eklenmiş, 9.970 views Kişi Okumuş ve 4 Yorum Yapılmış.

Küresel Isınma Nedir?

insanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak oluşan sera gazlarının artması sonucunda, atmosferin yeryüzüne yakın kesimlerindeki sıcaklığın yapay olarak artması sürecine küresel ısınma denir.

Küresel ısınmaya Güneş’ten yeryüzüne gelen enerji­nin tekrar uzaya yansımasını engelleyen karbondiok­sit, metan, ozon ve kloroflorkarbon gibi sera gazlarının atmosferdeki oranının artması neden olmaktadır. Söz konusu gazlara sera gazları denmesinin nedeni, bu gazların camın seralarda güneşışınlarını içeri alıp içe­rideki ısıyı dışarı vermeme özelliğine benzer şekilde görev yapmalarındandır. Atmosferde bulunan...

Karbon Döngüsüne İnsan Müdahaleleri Ders Notu

25.03.2013 tarihinde 11. SINIF kategorisine eklenmiş, 3.618 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

KARBON   DÖNGÜSÜNE   İNSAN MÜDAHALELERİ

Karbondioksit atmosferi oluşturan su buharı ve diğer birçok gazla birlikte, Dünya’ya sera etkisi yaparak so­ğumasınıönlemekte ve yeryüzünü ortalama 14 °C sı­caklıkta tutmaktadır. Fakat son 150 yıldan beri artan karbondioksit oranı Dünya’nın % 30 oranında ısınma­sına neden olmuştur.

Karbon döngüsünü oluşturan çok sayıda sürecin so­runsuz işlemesi, atmosferden büyük miktarlarda alı­nan ve ormanlar, okyanuslar ile yer altındaki kömür, doğalgaz ve petrol rezervlerinde depolanan karbon miktarına bağlıdır. İnsanlar, başta ormanların yakılma­sı olmak üzere, bu rezervlerdeki karbonu...

Su Döngüsüne İnsan Etkileri Ders Notu

12.03.2013 tarihinde 11. SINIF kategorisine eklenmiş, 3.883 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

I. SU DÖNGÜSÜNE İNSAN ETKİLE­Rİ

A. TARIMDA   SU   KULLANIMININ SUNDÖNGÜSÜNE ETKİLERİ

Kurak ve yarı kurak bölgelerde sulama, tarımsal üreti­mi önemli düzeyde artırmaktadır. Bu amaçla büyük bir bölümü yarı kurak iklim özellikleri gösteren bölgelerde sulama amaçlı büyük yatırımlar gerçekleşmiş ve yapıl­maya devam edilmektedir. Sulama projelerinin yeter­sizliği ve yanlış su yönetimi sonucunda su kayıpları artmaktadır. Böylece hem planlanandan daha küçük alanlar sulanmakta ve hem de aşırı su kayıpları, taban suyunu yükselterek drenaj ve çoraklık gibi çözümü güç sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Belirtilen koşullar­da suyun...

Atık Maddelerin Geri Dönüşümünün Başlıca Yararları Ders Notu

12.03.2013 tarihinde 11. SINIF kategorisine eklenmiş, 1.602 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Atık maddelerin geri dönüşümünün başlıca yararları şunlardır:

ﺇ      Doğal kaynakların tükenmesini önlenir. Örneğin, % 100 geri dönüşümle elde edilen 1 ton kâğıt üretimi 17 ağacın kurtulmasına ve yaklaşık 23,5 m3 suyun tasarruf edilmesini sağlar.

ﺇ      Ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarı azalır.

ﺇ      Çevredeki atık madde miktarı azalır.

ﺇ      Çevre kirliliği önlenir.

ﺇ      Enerji tasarrufu sağlanır. Örneğin, metal içecek ku­tularının geri dönüşümü işleminde bu metaller di­rekt olarak eritilerek yeni ürün hâline...

Atık Türleri ve Çevreye Etkileri Ders Notu

12.03.2013 tarihinde 11. SINIF kategorisine eklenmiş, 2.022 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

ATIK TÜRLERİ VE ÇEVREYE ET­KİLERİ

A. KATI ATIKLAR

Günümüzde şehirleşmenin artmasıyla birlikte özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Evsel katı atıkların bir bölümü organik atıklar oluştururken, kalan kısmını ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi katı atıklar oluşturmaktadır. Katı atıkların türü şehirlerin ekonomik düzeyine göre değişebilmektedir.

Dünya’da katı atıkların yönetiminin üç temel ilkesi var­dır. Bunlar az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesidir....

  • Matematik
  • Sponsorlu Bağlantılar

  • Kategoriler

  • Son Yazılar