9. Sınıf Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Ders Notları

22.06.2014 tarihinde 9. SINIF kategorisine eklenmiş, 1.485 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

11. sınıf Dil ve Anlatım Metinlerin Sınıflandırılması Konu Anlatımı ve Ders Notu

03.05.2013 tarihinde 11. SINIF kategorisine eklenmiş, 8.405 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

Metinler temelde insanın kendini ifade etme ihtiyacından doğmuştur. İnsanlar her dönemde duygu ve düşüncelerini anlatma ihtiyacı hissetmiştir ve bu anlatma işini daha çok yazıyla ya da sözle yapmışlardır. Bu açıdan anlatım, genel olarak yazılı ve sözlü anlatım olarak iki gruba ayrılabilir.

 

Deneme, makale, sohbet, mektup, öykü, roman gibi metin türlerinde yazılı anlatım; münazara, açık oturum, konferans gibi etkinliklerde sözlü anlatım kullanılır.

 

Bir yazıyı şekil, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütününe metin denir. İnsanlarda zevk uyandırmak ve onları etkilemek...

12. sınıf Dil ve Anlatımı Sanat Metinleri (Fabl) Ders Notu

29.04.2013 tarihinde 12. SINIF kategorisine eklenmiş, 1.794 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. FABL

Sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum öykü- lerdir. Fablların kahramanları genellikle hayvanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır.

Özellikleri

 İnsanlar arasında cereyan eden olayları hayvanlar bitki- ler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi gös- tererek bu yolla insanlara ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek ya da bir düşünceye güç kazandırmak isteyen bir çeşit masaldır.  Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.  Fabllar manzum (şiir) veya nesir (düzyazı) biçiminde yazılabilirler.  Fabllar hem nazım, hem nesir biçiminde olurlar. ...

12. sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Ders Notu

29.04.2013 tarihinde 12. SINIF kategorisine eklenmiş, 1.499 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Sanat eserinin ortaya çıkmasının birçok nedeni vardır. Sanatçı, çağlar boyunca kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir. Kendini anlatma çabası, sanat- çının zihninde ortaya çıkmış, bu isteği karşılamak için farklı yollar denemiştir. Sanatçının denediği bu yollar daha sonra sanatların ve sanat eserlerinin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır.

Edebiyatta bir gelenek vardır. Sanatçılar, yaşadıkları çağın duygu, düşünce vb. anlayışlarını içine doğdukları toplumda hazır bulduklarından, geleneksel olarak yüzyıllarca işlenen bir edebiyat geleneğine de sahip olacaklardır. “Sanatçılar, yaşadıkları döneme...

  • Sponsorlu Bağlantılar

  • Kategoriler

  • Son Yazılar