9. Sınıf Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Ders Notları

22.06.2014 tarihinde 9. SINIF kategorisine eklenmiş, 1.519 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

11. sınıf Dil ve Anlatım Metinlerin Sınıflandırılması Konu Anlatımı ve Ders Notu

03.05.2013 tarihinde 11. SINIF kategorisine eklenmiş, 8.467 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

Metinler temelde insanın kendini ifade etme ihtiyacından doğmuştur. İnsanlar her dönemde duygu ve düşüncelerini anlatma ihtiyacı hissetmiştir ve bu anlatma işini daha çok yazıyla ya da sözle yapmışlardır. Bu açıdan anlatım, genel olarak yazılı ve sözlü anlatım olarak iki gruba ayrılabilir.

 

Deneme, makale, sohbet, mektup, öykü, roman gibi metin türlerinde yazılı anlatım; münazara, açık oturum, konferans gibi etkinliklerde sözlü anlatım kullanılır.

 

Bir yazıyı şekil, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütününe metin denir. İnsanlarda zevk uyandırmak ve onları etkilemek...

12. sınıf Dil ve Anlatımı Sanat Metinleri (Fabl) Ders Notu

29.04.2013 tarihinde 12. SINIF kategorisine eklenmiş, 1.846 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. FABL

Sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum öykü- lerdir. Fablların kahramanları genellikle hayvanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır.

Özellikleri

 İnsanlar arasında cereyan eden olayları hayvanlar bitki- ler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi gös- tererek bu yolla insanlara ahlak ve ibret dersi vermek örnek göstermek ya da bir düşünceye güç kazandırmak isteyen bir çeşit masaldır.  Teşhis ve intak sanatları üzerine kurulmuştur.  Fabllar manzum (şiir) veya nesir (düzyazı) biçiminde yazılabilirler.  Fabllar hem nazım, hem nesir biçiminde olurlar. ...

12. sınıf Dil ve Anlatım Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Ders Notu

29.04.2013 tarihinde 12. SINIF kategorisine eklenmiş, 1.534 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Sanat eserinin ortaya çıkmasının birçok nedeni vardır. Sanatçı, çağlar boyunca kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir. Kendini anlatma çabası, sanat- çının zihninde ortaya çıkmış, bu isteği karşılamak için farklı yollar denemiştir. Sanatçının denediği bu yollar daha sonra sanatların ve sanat eserlerinin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır.

Edebiyatta bir gelenek vardır. Sanatçılar, yaşadıkları çağın duygu, düşünce vb. anlayışlarını içine doğdukları toplumda hazır bulduklarından, geleneksel olarak yüzyıllarca işlenen bir edebiyat geleneğine de sahip olacaklardır. “Sanatçılar, yaşadıkları döneme...

9. sınıf Dillerin Sınıflandırılması Konu Anlatımı ve Ders Notu

28.04.2013 tarihinde 9. SINIF kategorisine eklenmiş, 2.383 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI

Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğu kesin olarak belli değildir. Bu belirsizlik bazı lehçelerin dil durumuna gelmemesi, yani lehçelerin ayrı bir dil olarak sayılıp sayılamayacağı konusunda bir görüş birliğine varılmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yeryüzünün bazı bölgelerinde daha işlenmemiş, incelenmemiş, yazı dili durumuna gelmemiş diller bulunmaktadır. Bununla birlikte yeryüzünde konuşulan dil sayısı ortalama 3000-3500 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler gösterir. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe...

9. sınıf Dilin İşlevleri Konu Anlatımı ve Kavram Haritası

28.04.2013 tarihinde 9. SINIF kategorisine eklenmiş, 4.284 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha fazlası için kategorilerden lise dil ve anlatım bölümünü ziyaret ediniz..

9. sınıf İnsan, İletişim ve Dil Ders Notu

28.04.2013 tarihinde 9. SINIF kategorisine eklenmiş, 1.547 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

İNSAN, İLETİŞİM VE DİL

İletişim aracı olan dilin bir geniş, bir de dar anlamı vardır. Geniş anlamıyla dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir takım işaretleri (flama, bayrak, amblemden jest mimik, beden dili, müzik dili, raks dili ile trafik dili vb.) kapsayan bir sistemdir.Dar anlamda ise dil, insanların duygu, düşünce ve isteklerini karşısındakine aktarmak için kullandığı bir iletişim aracıdır. Bu bakımdan iletişim araçları içerisinde en etkili ve güçlü olanı dildir.Geniş anlamlı dilin görülen, koklanan, işitilen bir dış yönü; bir de o nesnenin anlamı olan iç yönü vardır. Geniş anlamlı dilde dış yön ile iç yön birbirine sıkı...

9. Sınıf İletişim Konu Anlatımı ve Ders notu

28.04.2013 tarihinde Dil ve Anlatım kategorisine eklenmiş, 871 views Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. İLETİŞİM

Hiçbir şey yazmadan, okumadan ya da herhangi bir şey yapmadan bir süre bekleyiniz. Bu hâle ne kadar katlanabilirsiniz?

Kuşkusuz sosyal bir çevre içerisinde yaşayan insan çevresindeki varlıklarla iletişim kurmak zorundadır. İnsan çevresindeki insanlarla konuşmak, onlardan bir bilgi almak, bilgi vermek ihtiyacı duyar ve bunun için de iletişim kurar.

Peki iletişim nedir?

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel işitsel araçlarla iletilmesine iletişim denir.

İletişim, ilk çağlardan günümüze gelinceye kadar pek çok aşamalardan geçmiştir. İlkel insanlar birtakım sesler çıkararak, işaretleşerek iletişim...

  • Matematik
  • Sponsorlu Bağlantılar

  • Kategoriler

  • Son Yazılar