Fen bilimleri 7.sınıf 1.dönem 2. yazılı soruları 2017-2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………… ORTAOKULU

FEN BİLİMLERİ DERSİ 7.SINIF I.DÖNEM II.SINAV SORULARI

 

Adı Soyadı:                                                           Sınıfı: 7/ …..                     Numarası:                                 Aldığı Not:                               

1.(     ) Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir.

2.(     ) Kutuplarda yer çekimi ekvatordan daha fazladır.

3.(     ) Tek ayağı üzerinde duran bir çocuk, iki ayağı üzerinde durursa zemine yapmış olduğu basınç azalır.

4.(     ) Bir cismin ağırlığı sabit kalmak şartıyla zemine temas eden yüzey alanı artarsa cismin zemine yapmış olduğu basınç da artar.

5.(     ) Sıvılar, içinde bulundukları kabın sadece tabanına basınç uygular.

6.(     ) Bir astronotun Dünya ve Ay’daki kütleleri farklıdır.

7.(     ) Bir kaptaki sıvı basıncı, kabın şekline ve sıvı miktarına bağlıdır.

8.(     ) Katılar üzerine uygulanan basınç kuvvetini aynen iletirken basıncı iletemezler.

9.(     ) Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı artar.

10.(     ) Dilimizde farklı tat bölgelerinin olması o bölgelerindeki ilgili duyu almaçlarının yoğun olmasıdır.

11.(     ) Sıvıların basıncı; sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine(yüksekliğine) bağlıdır.

12.(     ) Kapalı kaptaki bir sıvı üzerine basınç uygulandığında sıvı bu basıncı kabın her tarafına aynen iletir.

 

“dinamometre – kütle – ağırlık – östaki borusu – pascal –  derinliğine – yoğunluğuna – sarı bölge – villuslar – değildir – yoğunlukta – newton – renk körlüğü ”

 

1) ……………………………. , kuvvet birimidir.

2) Bir cismin sahip olduğu ……………………… her gezegende aynıdır.

3) Bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti …………………… olarak adlandırılır.

4) Kuvvet …………………………….……… ile ölçülür.

5) Sıvı basıncı sıvının konulduğu kabın genişliğine ve şekline bağlı ……………..

6) İnce bağırsaktaki sindirilmiş besinlerin emilimini sağlayan ……………… ‘dır.

7) Basınç birimi N/veya ……………………….. dır.

8) Sıvı basıncı sıvının ………………..   ve  ………………….  bağlıdır.

9) Deride bulunan duyu almaçları derinin  her yerinde aynı ……………………………….. değildir.

10) Kulağımızda bulunan …………………………….. ve yarım daire kanallarının işitme görevi yoktur.

 

 

1)  Organ bağışı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?

 1. A) Toplumsal bağları güçlendirir.
 2. B) Hayat kurtarır.
 3. C) Organ veren kişinin hayatı tehlikeye atılmaz.
 4. D) Canlı kişiden istemesi halinde kalp nakli yapılabilir.

2)  I. Böbreklerin en küçük yapısal birimleridir.

 1. Kanı süzerek zararlı maddeleri ayırır ve kanı temizler.

Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin özellikleri verilmiştir?

 1. A)  Nefronların  B)  Villusların
 2. C)  Damarların  D)  Alveollerin 

 

3)  * Göz bebeğinin ışık karşısında büyüyüp küçülmesi

      * Diz kapağına vurulduğunda ayağın ileriye doğru itilmesi

Yukarıda verilen olaylar, hangi seçenekte verilen ifade ile tanımlanır?

 1. A) Sevinç   B) Üzüntü                   C) Refleks                                       D) Korku 

4)  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iç salgı bezi ile salgıladığı hormon yanlış eşleştirilmiştir?

 1. A)  Hipofiz → Büyüme hormonu 
 2. B)  Tiroit → Tiroksin hormonu
 3. C)  Böbrek üstü → Glukagon 
 4. D)  Eşeysel bezler → Eşey hormonları 

 

5)  Duyu organlarımızdan biri olan burun ile ilgili olarak;

 1. Burnun ön kısmı kemik ve kıkırdaktan oluşmuştur.
 2. Mukus salgısı burnun nemli kalmasını sağlar.

     III. Burundaki koku almaçlarının bulunduğu yere sarı bölge

          denir.

 

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

 1. A) I ve II  B) I ve III                                  C) II ve III                                          D) I, II ve III 

6)

7)     I. Bıçağın kesen yüzü bilendiğinde daha iyi kesmesi

 1.    Kar ayakkabısı giyen birinin kara daha az batması

       III. Tırların tekerleklerinin çok sayıda olması

 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri basıncın etkisini azaltmak için yapılmaktadır?

 

 1. A)  I ve II  B)  I ve III    C)  II ve III                                                          D)  I, II ve III 

 

8)  Esnek bir balonu su ile doldurarak farklı üç noktadan delen Hakan, balona eliyle bastırdığında suyun deliklerden aynı hızda aktığını gözlemliyor. Bu deneyle ilgili olarak;

 

 1. Sıvılar sıkıştırılamaz.
 2. Sıvılar, üzerine etki eden basıncı her doğrultuda aynen iletir.

    III. Sıvı basıncı kabın şekline bağlıdır.

yukarıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir?

 

 1. A) I ve II                                                            B) I ve III                    C) II ve III                                                        D) I, II ve III 

 

9

 

 

 

 

Özdeş küplerden oluşturulmuş K, L ve M cisimleri şekildeki gibi zemin üzerinde durmaktadır.

Buna göre K, L ve M cisimlerinin zemine uyguladığı basınçların büyükten küçüğe sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

 1. A)  M > K = L                                  B) K > L > M 
 2. C)  L = M > K                      D)  K = L > M 

 

 

10)

     

11)   

           

Sıvıların, kabın tabanına yaptıkları basınçlar eşit olduğuna göre sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

 1. A)  K > L > M  B)  K > M > L 
 2. C)  L > M > K  D)  M > K > L 

 

12) Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri boşaltıma yardımcı organlardır;

 1. Akciğer II. Karaciğer

III. Deri                                 IV. Kalın bağırsak

 

 1. A)  I ve III  B)  I, II ve III 
 2. C)  II, III ve IV  D)  I, II, III ve IV 

 SORULARI TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?