Fen ve Teknoloji LGS Çalışma Soruları

ÖRNEK SORULAR:

6) Işıklı ortamda bulunan yeşil yapraklı bir bitki karanlık olan ortama alınarak bekletiliyor.

Bu bitkinin yaşamında, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A )    Besin miktarının artmaya devam etmesi

B)    Terleme yapması

C)     Solunum yaparak enerji üretmesi

D)    Bir süre sonra yaprak renginin değişmesi

 7) Aşağıdaki gazlardan hangisinin miktarının normalden fazla artması, havanın kirlenmesine sebep olabilir?

A) Su buharı                 B) Oksijen

C)Karbondioksit           D)Azot

 

8) Besin zincirindeki işleyişle ilgili olarak, aşağıda verilenlerden hangisi yanlış olur?

A) Doğaya enerji aktarımını üreticiler yapar.

B) Otobur ve etoburlar hazır besin tüketirler.

C) Tüm canlılar fotosentezle besin üretebilir

D) Ayrıştırıcılar fosil yakıtların oluşmasını sağlar.

 9) Fotosentez en çok bitkinin hangi organında gerçekleşir?

 A-)Kök       B-)Gövde    C-)Yaprak     D-)Dal

11) I. Fotosentez

      II. Etil alkol fermantasyonu

      III. Oksijenli solunum

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkar?

 

   A)  I – II          B)  I -III     

 

  C) II – III     D) I-II -III

 

A-  Aşağıdaki Yargılardan Doğru Olanlarına (D) Yanlış Olanlarına (Y) Yazınız.( 30 P )

  1- ( ……. )  Ses dalgalarının enerjileri yoktur.

  2- ( ……. )  Sıcaklığı artan bir ortamda sesin yayılma hızı  azalır.

  3- ( ……. )  Ses yüksekliği,sesin ince ya da kalın olarak algılanmasına neden olur.

  4- ( ……. )  Sesin gazlardaki hızı sıvılardan daha azdır.

  5- ( ……. )  Isı maddeyi oluşturan taneciklerin toplam enerjisi iken,sıcaklık bir taneciğin enerjisidir.

  6- ( ……. )  Buharlaşma olayının olduğu her yerde soğuma vardır.

  7- ( ……. )  Farklı iki maddenin sıcaklıkları aynı ise sahip olduğu ısı enerjisi de aynıdır.

  8- ( ……. )  Kütlesi fazla olan maddenin öz ısısı da fazladır.

  9- ( ……. )  Fotosentez sadece kloroplast bulunduran canlılarda gerçekleşir.

10- ( ……. )  Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji,oksijensiz solunuma göre daha azdır.

11-(……..)Isı geçişi soğuktan sıcağa doğrudur.

12-(…….)Fotosentez sadece yeşil bitkiler tarafından gerçekleşir

13-(…….)Fotosentez en hızlı yeşil ışıkta gerçekleşir.

14- (……..)Sesin gazlardaki hızı sıvılardan daha azdır.

15-(…….) Farklı iki maddenin sıcaklıkları aynı ise sahip olduğu ısı enerjisi de aynıdır.

 

B-  Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.( 20P )

genlik, ses,erime ısısı, oksijensiz solunum,donma ısısı,kalorimetre, yoğunlaşma, sıcaklık, ayrıştırıcılar,termometre ATP, maddesel, ısı, frekans

  1-  Cisimlerin titreşmesi ile oluşan ve etrafa yayılan etkiye ………..………………denir.

  2-  Ses dalgalarının yayılabilmesi için  ………………..……. …..ortama ihtiyaç vardır.

  3-  Bir saniyedeki salınım sayısına  ……………….…… denir.

  4-  Bir dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki uzaklığın yarısına   ………………….…..  …denir.

  5-  Aynı maddenin buharlaşma ısısı …………………….……. ısısına eşittir.

  6-  Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji ……………………… molekülünde depolanır.

7-Frekans arttıkça ses……………..,…………frekans azaldıkça ses…………………

8- ……………………………erime sıcaklığındaki 1 gram saf katı maddeyi sıvı hâle geçiren ısıdır.

9-ısı enerjisi …………………………. ile ölçülür.

10- bitki ve hayvan artıklarını çürüterek, toprağa karışmasını sağlayan canlılara……………….. ……..denir.

C)FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN 6 TANESİNİ YAZINIZ.

SORULARIN TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ…

[indir]

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?