How much? How many? konu anlatımı

Herhangi bir şeyin kaç tane, ne kadar olduğunu anlamak için, soru cümlelerinde kullanılır.

Countable Nouns
Sayılabilir isimler
Uncountable Nouns
Sayılamayan isimler
In questions:
Sorularda
We use how many with plural countablenouns:
‘How many’ sayılabilen çoğul isimlerin geçtiği soru kalıplarında kullanılır.
We use how much with uncountablenouns:
How much’ sayılamayan isimlerin geçtiği soru kalıplarında kullanılır.
How many newspapers do you read every day?”
Her gün kaç gazete okursunuz?
How much paper is in the printer?” 
Yazıcıda ne kadar kağıt var?
How many Euros have you got?”
Kaç Euronuz var?
How much money have you got?”
Ne kadar paranız var?
Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?