İletkenlik Nedir?

İletkenlik

Üzerinden geçen elektrik akımına karşı maddelerin gösterdiği kolaylık iletkenliktir.

Bir madde elektrik akımına karşı ne kadar az direnç gösterirse o kadar iyi iletkendir.

Maddelerdeki elektrik akımı iletkenliği elektronların hareketi ve iyonların hareketi ile ilgilidir.

Elementlerden metaller elektrik akımını iletir, ametaller iletmez.

Çözeltilerde elektrik akımı iletkenliği Işık yananlar iletir.

Saf su ve şekerli su çözeltisi moleküler yapıya sahip olduğu için elektrik akımını iletmez. 

HCl ve NaCl çözeltisi iyonik yapıya sahip olduğu için elektrik akımını iletir.

İyonik bağlı katı kristaller elektrik akımını iletmezler. Bunlar sıvı hâlde ve sulu çözelti hâlinde elektrik akımını iletirler.

 

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?