İlkokullarda sınıfta kalma haberine MEB açıklama yaptı…

Bakanlık okula kayıt olup devam etmeyen öğrencilerin sınıfta bırakılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 21 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren “ilkokullarda öğrenciler sınıf tekrarına bırakılmayacaktır”hükmünün okula devam etmeyen çocuklar için geçerli olmadığını belirtildi.
Açıklamada, “e-kayıt sistemiyle ilkokula kayıtlı olup okula hiç devam etmeyen çocuklar bulunmaktadır. Aynı şekilde kaynaştırma ve özel öğretim öğrencisi olan ve özel eğitim ücretinden faydalanan fakat örgün eğitime devam etmeyen çocuklar tespit edilmiştir. Okula devam etmeyen çocuklar sınıfta bırakılacaktır.” denildi.

İlköğretim okullarında bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem notu ortalamasının her ders için 2’den aşağı olamaz ifadesinin geçerli olduğu da bildirildi.

MEB’DEN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA ŞÖYLE;

BASIN AÇIKLAMASI

 

       

  Son günlerde ulusal basında yer alan “ilkokulda sınıfta kalma geri geldi” şeklindeki haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

 

 Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin uygulanmasına ilişkin illerde tereddüt yaşandığına dair alınan geri bildirimler sonucu konuya açıklık getirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzce 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 21.05.2013 tarihinde “İlkokullarda öğrenci başarısının değerlendirilmesi” konulu yazı gönderilmiştir.

 

Şöyle ki; 

 

Mecburi öğretim çağına giren tüm çocuklar e-kayıt sistemiyle okula kaydedilir ve devamları sağlanmaya çalışılır. Ancak bunlardan ilkokula kayıtlı olup, okula hiç devam etmeyen çocuklar bulunmaktadır. Aynı şekilde kaynaştırma ve özel eğitim öğrencisi de olup özel eğitim ücretinden faydalanan ve örgün eğitime devam etmeyen çocuklar bulunmaktadır.

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde, 21 Temmuz 2012 tarihinde değişiklik yapılmış olup, ‘ilkokullarda öğrenciler sınıf tekrarına bırakılmayacaktır’ hükmü işlenmiştir. Bunun üzerine illerimizden ‘okula devam etmeyen ilkokul çocukları da mı’ sınıfı geçecek şeklinde görüş sorulmaktadır.

 

 Bu talepler üzerine Genel Müdürlüğümüzden 21/05/2013 tarih ve 1041377 sayılı bir görüş yazısı illere gönderilmiştir. Söz konusu yazıda özetle;

 

1-   Okula hiç devam etmeyen çocuklar sınıfta bırakılacaktır,

 

2-   Okula hiç devam etmeyen kaynaştırma ve özel eğitim öğrencileri de sınıfta kalacaktır.

 

3-   İlkokul 1-2-3’üncü sınıflarda haftada 6 ders, 4.sınıflarda 9 ders okutulmaktadır. Bazen öğretmenlerimiz devam etmeyen çocuğa sehven (örneğin beden eğitimi dersinden) not veriyor. Diğer 5 dersten not almamış oluyor. Yazımızda yeteri kadar not almamış öğrenciler sınıfta kalacaktır derken derslerden 40-45-80 gibi puan değil de her ders için karnesine düşürülebilecek bir not kastedilmektedir.

 

4-   Söz konusu yazıda başarısızlığından dolayı sınıf tekrarına bırakılacak öğrencilerle ilgili bir yorum ve talimat verilmemiştir ve okula devam eden tüm ilkokul öğrencileri sınıflarını geçeceklerdir.
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 48 inci maddesinde; “ilköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2’den aşağı olamaz” ifadesi geçerli olmaya devam etmektedir.

 

Dolayısıyla yeni bir uygulamanın getirildiği ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?