İnkılap tarihi 2. dönem LGS hazırlık soruları

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK  DERSİ  8/B SINIFI 2.DÖNEM LGS HAZIRLIK SORULARIDIR.

Adı-Soyadı       :

Sınıfı-Numarası:        

 1. Aşağıdaki cümlelerde boş yerleri doldurunuz.   
 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün okullar……………………………………. bağlandı.
 1. TBMM’nin ilk siyasi başarısı 2 Aralık 1920’de imzalanan……………………………………….dır.
 2. Sakarya Zaferi ile M.Kemal’e……………………… ve gazilik ünvanı verilmiştir.
 3. Cumhuriyet döneminde yeni harfleri öğrenmek ve öğretmek için………………………………açıldı.
 4. Yunanistan…………………………….olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye bıraktı.

2. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın sonuna (D),yanlış olanın sonuna (Y) yazınız.  

 1.         I.      Türkler tarihte Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabesini kullanmıştır.  (       )
 2.      II.      Medeni Kanun, evlenme, boşanma ve miras konularında düzenlemeler getirmiştir.  (       )
 3.    III.      Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Halk Fırkası’dır.(       )
 4.   IV.      II.İnönü Savaşı’ndan sonra İtalyanlar Anadolu’yu terk etmeye başladılar. (       )
 5.      V.      Batı cephesinde savaş, Kuvay-ı Milliye güçlerinin başarısıyla son bulmuştur. (       )

3.Aşağıdaki soruların doğru şıklarını işaretleyiniz.   

1.   I. Medreselerin kaldırılması     II. Cumhuriyet’in ilanı

    III. Medeni Kanun’un kabulü    IV. Halifeliğin kaldırılması

 Hangileri siyasal alanda yapılan bir inkılap değildir?

a) I-II                    b) I-III                   c) II-IV                  d) I-IV

 

2)  Cumhuriyet’in ilan edilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında hangisinin etkisi yoktur?

a) Saltanatın kaldırılması 

b) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması

c) Halifeliğin kaldırılması

d) Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması

 

3) Hangisi Atatürk’ün Serbest Cumhuriyet fırkası’nı kurdurma amaçları arasında yer alır?

a) Tek partili sistemi uygulama         

b) Hükümetin denetlenmesini engelleme

c) Demokrasiyi tam anlamıyla kurma   

d) Çok partili sistemi kaldırma

 

4) Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının sonuçları arasında yer alır?

a) Millî egemenliğin gerçekleştirilmesi yolunda gerçekleşen olumsuz bir olaydır.

b) Laikliğe geçişte ilk aşama gerçekleşmiştir

c) İstanbul Hükümeti’nin Lozan’a katılması sağlandı.

d) TBMM’nin açılması için uygun bir ortam hazırlanmıştır.

 

5) Türk Kurtuluş Savaşının sona erdiğinin kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mudanya ateşkes antlaşması      

b) Sakarya zaferi

c) Mondros ateşkes antlaşması

d) Başkomutanlık meydan savaşı

 

6) Hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

a) Ankara’nın başkent olması        b) Cumhuriyet’in ilanı

c) Saltanatın kaldırılması                d) Halifeliğin kaldırılması

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes

 Antlaşması’na göre savaş yapılmadan kurtarılan

yerlerden biridir?

a) Maraş                                              b) Ankara            

c) İzmir                                 d) İstanbul

 

8)  Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında yer alır?

a) 1921 anayasasının kabul edilmesi

b) Mustafa Kemal’in başkomutan seçilmesi

c) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması

d) Ordumuzun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesi

9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Halifelik 1517-Ridaniye savaşı ile Osmanlılar’ın eline geçti.

b) Musul ve Boğazlar, Lozan Ant.ile halledilmiştir.

c) Lozan’da Türkiye’yi M.Kemal temsil etmiştir.

d) Mudanya Konferansı’na Yunanistan katılmıştır.

10)  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Atatürk’ün farklı alanlarda yenilik yapması, onun cumhurbaşkanı olduğunu göstermektedir.

b) Saltanat, cumhuriyet rejiminin önündeki engellerdendir.

c) Halifeliğin kaldırılması, laiklik konusunda atılan önemli bir adımdır.

d) Türk milletinin gelişmesini sağlayan bütün yenilikler, Atatürk ilkelerinden olan inkılapçılığın sonucudur.

[indir]

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?