İnkılap Tarihi Genel Tekrar Soruları (Boşluk Doldurma)

8. sınıf İnkılap Tarihi Genel Tekrar Soruları (Boşluk Doldurma)

DOSYAYI İNDİR

1- Geri kalmışlığın simgesi haline gelen fes,    ……………. inkılabıyla kullanımdan kaldırıldı. Böylece medeni milletlere uyum sağlandı.

2- Osmanlı Devletinin ilk kurulduğu yıllardaki işlevini kaybedip büyük bir çöküntü içine giren ………….. ve Zaviyeler 30 Kasım 1925’te kaldırıldı. Yine bu inkılapla şeyh, derviş, mürid gibi ünvanlar yasaklanarak toplumsal alanda ……………… sağlandı. 

3- Mustafa Kemal her defasında gerçek yol göstericinin ………………………….           olduğunu vurgulamıştır. Bunu davranışlarıyla da desteklemiştir.

4- Ölçü birimlerinde ve takvimde değişiklik kanunuyla;                                      a) Hicri takvimin yerini  ………………. takvim almıştır.                                      b) arşın, endaze gibi ölçülerin yerini …………….. almıştır                                   c) Hafta sonu tatili  …………..   gününden Pazar gününe alınmıştır.                   d) okka, kile gibi ağırlık ölçülerinin yerini …………………….. almıştır.                         e) ……………… rakamların yerini uluslararası rakamlar almıştır.

5- Medeni Kanunla ………………….. birçok alanda haklar verilmiştir. Bunlar;                                                                                                           a) B…………… hakkı                               b) ………….nikah zorunluluğu                                        c) ……..   eşle evlilik şartı                       d)   ………………… eşitlik hakkı, 

TAMAMI İÇİN DOSYAYI İNDİR.              

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?