‘Ders Notları’ Kategorisi

KPSS Tarih İlk Çağ Medeniyetleri Ders Notu

KPSS Tarih İlk Çağ Medeniyetleri Ders Notu 1)   İlk Çağ Medeniyetleri  Anadolu Medeniyetleri Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa‟yı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insanların yaşayışına uygun olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin beşiği olmuştur. Karşılıklı kültür alış – verişleri Anadolu‟da uygarlıkların gelişmesini hızlandırmıştır.  M.Ö. II. Binden […]

KPSS Tarih Bilimine Giriş Ders Notu

1)   Tarih Bilimine Giriş   Tarihin Tanımı  İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo- ekonomik yapılarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek inceleyen, elde ettiği bulguları, belgelere dayanarak objektif bir şekilde açıklayan sosyal bilim dalına tarih denir.    Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar   Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir.   Olayın geçtiği […]