Lise Matematik 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

                                      ………………………….. LİSESİ

 

2010-2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM  MATEMATİK  DERSİ  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

Toplantı Yeri            :Öğretmenler Odası

Toplantı Tarihi         :25.02.2013

Toplantı Saati           :14,30

Toplantı  No              : 2

Toplantıya Katılanlar  :……………… ………………

GÜNDEM MADDELERİ

 

1.Açılış ve yoklama

2.Önceki zümre öğretmenleri toplantı kararlının incelenmesi

3.Çalışma takvimine göre yıllık planların işlenirlik durumu

4.Atatürk ilke ve inkılapları öğretim esasları yönergesi

5.Ödevlerin durumu

6. 1.dönem öğrenci başarılarının görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenmesi

7. 2.dönem yazılı tarihlerinin belirlenmesi.

8. Sınıf geçme yönetmeliğinin okunması

9.Dilek ve temenniler, kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

 

1 ) Açılış yapıldı.yoklamada bütün öğretmenlerin hazır olduğu görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

2 ) ……………… bir önceki zümre kararını okudu.

 

3 )………………: 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 1. döneminde müfredat konularının planlandığı şekliyle işlendiğini ve planlarda bir aksaklık olmadığını konuların zamanında işlendiğini söyledi.. Ayrıca 2.dönem 19 mayıs gençlik ve spor bayramı münasebetiyle öğrencilerin zaman zaman çalışmalara katılmak zorunda kalacaklarını bu sebeple de konuların işlenilmesinde aksaklık olmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

 

4 )

 

Önceki yıllarda olduğu gibi bu esaslar yıllık planlarda belirtilmiştir ve dersin amaçları doğrultusunda yeri ve zamanı geldiğince Atatürk ilke inkılaplarından bahsedilmektedir.

 

5 ) Yıllık Ödevler yıllık planda belirtildiği zamanda sınıf rehber öğretmenlerin belirlediği öğrencilere verilmiştir. Ödevler öğrenciyi araştırmaya özendirici , günümüz teknolojisinden yararlanarak yapabilecekleri türden , Matematiği korkulacak değil sevilecek bir ders yapacak konulardan  oluşmaktadır.

Yıllık ödevler, ödev yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak verilmiştir. Ve yıllık planlarda belirtildiği gibi nisan ayının son haftası toplanacaktır. Ödevlerin değerlendirmesi aşağıdaki kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

 

  Ödevlerin değerlendirilmesinde;

         DEĞERLENDİRİLECEK     HUSUSLAR PUAN DÜŞÜNCELER
01 Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı

 

5

 
02 Ödev için  gerekli bilgi, döküman, araç-gereç toplaması ve kullanabilmesi

10

 
03 Kendisini geliştirmek amacıyla ödevi bizzat yapması ve gösterdiği çaba

10

 
04 Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması ve bilgi sunması

10

 
05 Kaynak kişilerle ve varsa grupla iletişim kurabilme, işbirliği yapabilme yeteneği

10

 
06 Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi

 

15

 
07 Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu

10

 
08 Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması

 

10

 
09 Ödevin özenle yapılması, tertip, temizlik ve estetik görünümü

10

 
10 Ödevin zamanında teslim edilmesi

 

10

 
  Toplam

 

100

 

.

olarak 2. toplantıda belirlenmişti.

 

6 Zümre Başkanı ………………  başarısızlıkta sadece öğrenci veya veli değil öğretmenin de payı olduğunu vurguladı. .

 

Başarıyı arttırmak için aşağıdaki yöntemlerin uygulanmasına karar verildi.

 

a) Anlatımda öğrencinin dikkatini çekip ilgisini artıracak durumların önceden hazırlanması önemli noktalar ,temel kavramaların vurgulanması gerekir.

 

KARAR:

Her öğretmen derse hazırlıklı girecektir.

 

b) Birbirinin önkoşulu olan konularda  sınıfta bir ders konusu anlatılmaya başlamadan önce o dersteki temel kavramların daha kalıcı öğrenilmesi açısından dersin başında önceki derslerde anlatılmış konular özetlenmelidir. O günkü anahtar niteliğindeki kavramlar belirtilmelidir.

 

KARAR:

Dersin ilk beş dakikasında geçmiş konular özetlenecektir.

 

c) Öğrenci merkez kabul edilmelidir. Ona işlem yaptırtmalı aktif kılmak için ipuçları verilmelidir. Zaman zaman araştırma konuları verilip matematiğe bakış açıları olumlu yönde değiştirilmelidir.

 

 

 

KARAR        :

Öğrenciye matematikten soğutmayacak nitelik ve nicelikte ev ve araştırma ödevlerinin verilmesine karar verildi.

 

d) Öğrenciye öğrenme sürecindeki durumu ile ilgili sık sık bilgi verilmelidir. Başarısından haberdar edilmelidir. Eksik veya yanlış öğrenmeleri söylenmeli, bunların doğrusu da belirtilmelidir.

 

KARAR:

Yazılı günleri en geç iki hafta içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Okulun ilan panosuna her öğretmen kendi yazılı sorularını ve kırmızı kalemle puanlamasını yapıp cevap anahtarını hazırladığı soruları ve öğrencilerin aldıkları notları gösteren belgeleri asmaları kararlaştırıldı.

 

e) Öğrencide matematiksel düşünme ve problem çözme davranış değişikliklerinin yanı sıra matematiğe karşı ilgi ve sevgi uyandırılmalıdır.

 

KARAR:

Her öğretmen sınıfta sevgi ortamı hazırlamalıdır. Sertlik, öğrenciyle alay edici konuşma, kişiliğini küçük düşürücü konuşmaların yapılmamasına karar verildi.

 

f) Derste öğretmen aktif öğrenci pasif durma düşüyor. Bu durumda kurtulmak gerekir

 

KARAR:

Parmak kaldırmak yerine öğretmen öğrenciyi kendisi seçmeli, böylece her öğrenci kendisinin de seçilebileceği düşüncesiyle daha aktif olacağı, tahtayı yazmak için ayrıca bir sürenin gereksiz olduğuna, soruyu tam çözen öğrenciyi tahtaya kaldırmak yerine yarım çözen öğrenciyi kaldırılmasına ve çözümün sonlarına doğru diğer öğrencilere de fırsat tanıyarak sorular yöneltilip çözümlerin yapılmasına karar verildi.

 

g) “Matematik bir seyir sporu değildir. Matematik öğrenmek yüzme öğrenmeye benzer, bakarak öğrenilmez. Bu yüzden matematik öğrenmek için iyi bir kalem, düzenli bir masa ve bol kâğıt şarttır”.

            Matematik öğretme olayına olumlu bir şekilde yaklaşmak gerekir. Matematik öğretecek bir insan önce bu öğretmenin neden ve niçinlerini sıralamalıdır.

            Başarıyı arttırmak için öğrencilere aşağıda belirtilen stratejilerin belirtilmesi kararına varılmıştır.

            Öğrencilerin dikkatine :

 

KARAR:

            Ders çalışma stratejisi

  1. 1.      Öğrenmeyi öğrenin
  2. 2.      Dersi öğretmeninizden dinlemeden önce kitabınızdan okuyun
  3. 3.      Öğretmeninizi dikkatlice dinleyin ve düzenli notlar çıkartın
  4. 4.      Dersten sonra ( üzerinden bir gün geçmeden) defterinizdeki notları yazarak çalışın.
  5. 5.      Konuyu anladığınıza inanıyorsanız konuyla ilgili alıştırmaları çözün
  6. 6.      Konunun bütününü çalıştıktan sonra kendinizi testlerle deneyin

Eğer hala eksik olduğunuzu hissediyorsanız rehber öğretmeninize başvurun

 

Problem Çözme Stratejisi :

  1. 1.      Problemi anlayıncaya kadar okuyun
  2. 2.      Problemde verilen ve istenenleri düzenli bir şekilde yazın
  3. 3.      Sizi sonuca götürecek teorem ve özdeşlikleri belirleyin
  4. 4.      Verilenleri teorem ve özdeşliklerde ( işlem sırasına uygun bir şekilde ) kullanın

5.   Sonucu bulun ve sağlamasını yapın

 

7 ) İkinci dönem yazılı planı 2. toplantıda da belirtildiği gibi MART, NİSAN, MAYIS aylarında yapılacaktır.

 

8 ) Orta öğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği son değişiklikleri ……………… tarafından okundu.

 

9 ) İkinci dönemin tüm öğretmen ve öğrenciler için hayırlı olması dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

 

 

 

……………………….                   ………………                 ………………………………..

Matematik Öğretmeni              Matematik Öğretmeni                       Matematik Öğretmeni

 

Zümre Başkanı

     UYGUNDUR

…/…/2013

                                                   …………………………………….

Okul Müdürü

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?