Lise Matematik 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………….. LİSESİ MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

KARAR NO : 2

KARAR TARİHİ VE SAATİ  : 13.02.2013 – 12.30

TOPLANTIYA KATILANLAR : Okul Müdürü ………………….. , Zümre Öğretmenleri; ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., …………………..

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1.Açılış ve yoklama

2.Önceki zümre öğretmenleri toplantı kararlının incelenmesi

3.Çalışma takvimine göre yıllık planların işlenirlik durumu

4.Atatürk ilke ve inkılapları öğretim esasları yönergesi

5.Ödevlerin durumu

6. 1.dönem öğrenci başarılarının görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenmesi

7. 2.dönem yazılı tarihlerinin belirlenmesi.

8. Sınıf geçme yönetmeliğinin okunması

9.Dilek ve temenniler, kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

 

1 ) Açılış yapıldı.Yoklamada bütün öğretmenlerin hazır olduğu görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

2 ) ………………….. bir önceki zümre kararını okudu.

 

3 ) ………………….. : 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 1. döneminde müfredat konularının planlandığı şekliyle işlendiğini söyledi. …………………..’ da  planlarda bir aksaklık olmadığını konuların zamanında işlendiğini söyledi.. Ayrıca 2.dönem 19 mayıs gençlik ve spor bayramı münasebetiyle öğrencilerin zaman zaman çalışmalara katılmak zorunda kalacaklarını bu sebeple de konuların işlenilmesinde aksaklık olmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

 

4 ) Atatürk ilke ve inkılaplarının öğretim esaslarıyla ilgili olarak ………………….. 2488 STD özetleyerek okudu. ………………….. “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı hedeflediği Türkiye idealini kavratmak anlamında kutlanacak gün ve haftalarda  bu ideallere inanmış öğrenciler yetiştirmeyi temel ilke edinmeliyiz.”dedi

Aynı amaçlar doğrultusunda  18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı’nda  2104 ,2212 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergileri’nde yayınlanan Atatürk ilke ve inkılaplarına ayrıntılı olarak yer verilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.

9-Zümre öğretmenler kurulu tarafından 2182 ve 2300 sayılı Tebliğler Dergileri doğrultusunda Kasım ayında verilen ödevlerin hazırlanırken, öğrencilerin araştırma ve yazma safhalarında öğretmenlerinden yardım almaları ve onaylatmaları gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu esaslar yıllık planlarda belirtilmiştir ve dersin amaçları doğrultusunda yeri ve zamanı geldiğince Atatürk ilke inkılâplarından bahsedilmektedir.

 

5 ) Yıllık Ödevler yıllık planda belirtildiği zamanda sınıf rehber öğretmenlerin belirlediği öğrencilere verilmiştir. Ödevler öğrenciyi araştırmaya özendirici, günümüz teknolojisinden yararlanarak yapabilecekleri türden, Matematiği korkulacak değil sevilecek bir ders yapacak konulardan oluşmaktadır.

Yıllık ödevler, ödev yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak verilmiştir. Ve yıllık planlarda belirtildiği gibi nisan ayının son haftası toplanacaktır. Ödevlerin değerlendirmesi önceki zümrede belirlenen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

 

6 ) 1. kanaat dönemi matematik, geometri derslerinin sınıflara göre başarı yüzdeleri şöyledir

 

9-A sınıfı Matematik : %

9-B sınıfı Matematik : %

9-C sınıfı Matematik : %

9-D sınıfı Matematik : %

9-E sınıfı Matematik : %

9-G sınıfı Matematik : %

9-F sınıfı Matematik : %

9-H sınıfı Matematik : %

10-A sınıfı Matematik : %

10-A sınıfı Analitik Geometri : %

10-A sınıfı Geometri : %

10-B sınıfı Matematik : %

10-B sınıfı Analitik Geometri : %

10-B sınıfı Geometri : %

10-C sınıfı Matematik : %

10-C sınıfı Analitik Geometri : %

10-C sınıfı Geometri : %

10-G sınıfı Matematik : %

10-G sınıfı Analitik Geometri : %

10-G sınıfı Geometri  : %

10-F sınıfı Matematik : %

10-F sınıfı Analitik Geometri : %

10-F sınıfı Geometri : %

11-A sınıfı Matematik : %

11-A sınıfı Geometri : %

11-B sınıfı Matematik : %

11-B sınıfı Geometri : %

11-C sınıfı Matematik : %

11-C sınıfı Geometri : %

11-F sınıfı Matematik : %

11-F sınıfı Geometri : %

11-G sınıfı Matematik : %

11-G sınıfı Geometri : %

 

Okul Müdürü …………………..  başarısızlıkta sadece öğrenci veya veli değil öğretmenin de payı olduğunu vurguladı. 9.sınıflarda başarının düşük olduğunu sözlerine ekledi ve başarıyı arttırmak için ne gibi tedbirler alınacağını sordu.

 

Başarıyı arttırmak için aşağıdaki yöntemlerin uygulanmasına karar verildi.

 

a) Anlatımda öğrencinin dikkatini çekip ilgisini artıracak durumların önceden hazırlanması önemli noktalar, temel kavramaların vurgulanması gerekir.

 

KARAR:

Her öğretmen derse hazırlıklı girecektir.

 

b) ………………….. “Birbirinin önkoşulu olan konularda sınıfta bir ders konusu anlatılmaya başlamadan önce o dersteki temel kavramların daha kalıcı öğrenilmesi açısından dersin başında önceki derslerde anlatılmış konular özetlenmelidir. O günkü anahtar niteliğindeki kavramlar belirtilmelidir.” dedi.

KARAR:

Dersin ilk beş dakikasında geçmiş konular özetlenecektir.

 

c) ………………….. “Öğrenci merkez kabul edilmelidir. Ona işlem yaptırtmalı aktif kılmak için ipuçları verilmelidir. Zaman zaman araştırma konuları verilip matematiğe bakış açıları olumlu yönde değiştirilmelidir.”dedi

KARAR          :

Öğrenciye matematikten soğutmayacak nitelik ve nicelikte ev ve araştırma ödevlerinin verilmesine karar verildi.

 

d) ………………….. “Öğrenciye öğrenme sürecindeki durumu ile ilgili sık sık bilgi verilmelidir. Başarısından haberdar edilmelidir. Eksik veya yanlış öğrenmeleri söylenmeli, bunların doğrusu da belirtilmelidir.” dedi

KARAR:

Yazılı günleri en geç iki hafta içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Okulun ilan panosuna her öğretmen kendi yazılı sorularını ve kırmızı kalemle puanlamasını yapıp cevap anahtarını hazırladığı soruları ve öğrencilerin aldıkları notları gösteren belgeleri asmaları kararlaştırıldı.

 

e) ………………….. “Öğrencide matematiksel düşünme ve problem çözme davranış değişikliklerinin yanı sıra matematiğe karşı ilgi ve sevgi uyandırılmalıdır.”dedi

KARAR:

Her öğretmen sınıfta sevgi ortamı hazırlamalıdır. Sertlik, öğrenciyle alay edici konuşma, kişiliğini küçük düşürücü konuşmaların yapılmamasına karar verildi.

 

f) ………………….. “Derste öğretmen aktif öğrenci pasif durma düşüyor. Bu durumda kurtulmak gerekir”dedi

KARAR:

Parmak kaldırmak yerine öğretmen öğrenciyi kendisi seçmeli, böylece her öğrenci kendisinin de seçilebileceği düşüncesiyle daha aktif olacağı, tahtayı yazmak için ayrıca bir sürenin gereksiz olduğuna, soruyu tam çözen öğrenciyi tahtaya kaldırmak yerine yarım çözen öğrenciyi kaldırılmasına ve çözümün sonlarına doğru diğer öğrencilere de fırsat tanıyarak sorular yöneltilip çözümlerin yapılmasına karar verildi.

 

g) ………………….. “Matematik bir seyir sporu değildir. Matematik öğrenmek yüzme öğrenmeye benzer, bakarak öğrenilmez. Bu yüzden matematik öğrenmek için iyi bir kalem, düzenli bir masa ve bol kâğıt şarttır”.dedi

………………….. “Matematik öğretme olayına olumlu bir şekilde yaklaşmak gerekir. Matematik öğretecek bir insan önce bu öğretmenin neden ve niçinlerini sıralamalıdır.”

Başarıyı arttırmak için öğrencilere aşağıda belirtilen stratejilerin belirtilmesi kararına varılmıştır.

Öğrencilerin dikkatine :

KARAR:

Ders çalışma stratejisi

Öğrenmeyi öğrenin

Dersi öğretmeninizden dinlemeden önce kitabınızdan okuyun

Öğretmeninizi dikkatlice dinleyin ve düzenli notlar çıkartın

Dersten sonra ( üzerinden bir gün geçmeden) defterinizdeki notları yazarak çalışın.

Konuyu anladığınıza inanıyorsanız konuyla ilgili alıştırmaları çözün

Konunun bütününü çalıştıktan sonra kendinizi testlerle deneyin

 

Problem Çözme Stratejisi:

Problemi anlayıncaya kadar okuyun

Problemde verilen ve istenenleri düzenli bir şekilde yazın

Sizi sonuca götürecek teorem ve özdeşlikleri belirleyin

Verilenleri teorem ve özdeşliklerde ( işlem sırasına uygun bir şekilde ) kullanın

Sonucu bulun ve sağlamasını yapın

g) ………………….. “ Öğrenci başarısında alan seçiminin çok önemli bu sebepten öğrencilerimizin iyi bir yönlendirmeye ihtiyaçları var”dedi

KARAR:

Öğrenci başarısını arttırmak için öğrencinin başarılı olduğu alanda eğitim görmesi gerekmektedir.Bu amaçla ders bitim tarihinden bir ay önce bütün zümre öğretmenleri ile bir araya gelinerek özellikle 9.sınıfların alan seçimleri için değerlendirmenin ortak yapılması hususunda görüş birliğine varıldı

 

7 ) İkinci dönem yazılı planı aşağıdaki gibidir.

 

9.sınıflar(matematik)

1.yazılı                                             : polinomlar konusunun bitiminde

2.yazılı                                             : çarpanlara ayırma konusu bitimimde

3.yazılı                                             : denklemler konusunun bitiminde

 

10.sınıflar(matematik)

1.yazılı                                               :kombinasyon bitiminde

2.yazılı                                               :tümevarım bitiminde

3.yazılı                                               :aritmetik ve geometrik dizilerin bitiminde

 

10. sınıflar (geometri analitik geometri)

1. yazılı                                              : nisan ayının son haftası

2.yazılı                                               : haziran ayının ilk haftası

 

 

11.sınıflar(matematik)

1.yazılı                                                  :değişken değiştirme kuralının bitiminde

2.yazılı                                                  :belirli integral alma yönteminin bitiminde

3.yazılı                                                  :matrislerin transpozu konusunun bitiminde

 

11. sınıflar (geometri)

1. yazılı                                              : nisan ayının son haftası

2.yazılı                                               : haziran ayının ilk haftası

 

8 ) Orta öğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği son değişiklikleri ile okundu.

 

9 ) Okul Müdürü Nurdağan GÖK İkinci dönemin tüm öğretmen ve öğrenciler için hayırlı olması dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

 

 

Zümre Başkanı                                   Zümre Öğretmeni                               Zümre Öğretmeni

…………………..                        …………………..                        …………………..

Okul Müdürü                          Matematik.Öğrt.                                 Matematik Öğrt.

 

 

 

Zümre Öğretmeni                    Zümre Öğretmeni                               Zümre Öğretmeni

…………………..                        …………………..                        …………………..

Matematik.Öğrt                                   Matematik.Öğrt.                                 Matematik Öğrt

 

 

UYGUNDUR

…./02/ 2013

…………………..

Okul Müdürü

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?