Lise Müzik Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI II. KANAAT DÖNEMİ LİSE MÜZİK DERSİ

ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Tarihi:21.02.2013
Toplantı Yeri: Atatürk Lisesi
Toplantıya Katılanlar:

GÜNDEM

1.Açılış ve yoklama

2.Yıllık ve günlük planların yapılışları ve uygulanmasıyla ilgili esasların tespiti

3.Dersin işlenişinde takip edilecek, öğrenciyi başarıya götürecek yöntem ve tekniklerin incelenmesi

4.Müzik dersi öğretim programında yer alan Atatürk ilke ve inkılâplarının derslerde öğretilmesi, benimsenmesi.

5.I. kanaat döneminde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, eksikliklerin giderilmesi

6.Ders araç gereçlerinin kullanılması esaslarının görüşülmesi.

7. Ödevleri ile ilgili konu tespiti.

8.Ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağının görüşülmesi.

9.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliğinin görüşülmesi

10.Başarıyı arttırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi.

11.Dilek ve temenniler.

GÜNDEM GEREĞİNCE;

1Atatürk Lisesi müzik zümresi 10.02.2013 tarihinde saat 12.30 da müdür odasında Müzik öğretmeni ………..,okul müdürü …………… başkanlığında toplanmıştır

2.Yıllık ve günlük planların tebliğler dergisinde gösterildiği şekliyle yapıldığı ve uygulamada bir aksaklık olmadığı tespit edilmiştir.

3.Dersin işlenişinde takip edilecek öğretim yöntemlerinin, her konu için konuya uygun farklı bir öğretim yöntemi ve çoklu zekâ kuramına uygun bir şekilde uygulanmasının, dersin amacının belirlenmesinde daha etkili olacağı düşünüldü. Aynı zamanda drama, çözümleme, yaratma, soru-cevap, yeniden bulma, örnekleme, anlatma, öyküleme, yakından uzağa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, kulaktan öğretim ve uygulama gibi yöntemlerin kullanılmasına zümremizce karar verildi.

4, 2507 sayılı tebliğler dergisi ve 298 sayılı Talim Terbiye Kurulu değişikliği doğrultusunda Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili konuların müzik dersi konuları işlenirken sadece önemli gün ve haftalarda değil her fırsatta işlenmesi gerekliliği benimsendi.

5.I.kanaat dönemindeki yapılan çalışmalar değerlendirildi, eksikliklerin ders dışında öğrencilere daha fazla zaman ayırarak ve müzik dersinin bol uygulama gerektiren bir ders olmasından ötürü daha sistematik ve sürekli tekrar yapılarak başarıya ulaşılabileceği fikri, zümremizce doğrulandı.

6.Müzik öğretmeni …………, okulumuzda müzik ile ilgili araç-gereçler konusunda; mevcut piyanonun yıpranmış ve akort problemi olduğunu,bulunduğu salonun çok amaçlı olmasından yeterince yararlanma imkanının olmadığın; fakat Blok flüt sahibi olan öğrencilere

.derslerde çalmayı öğretme çalışmaları yapıldığını, Ayrıca ders kitabının da sürekli olarak

müzik dersinde kullanıldığını söyledi.

7.II. dönem ödev konularının aşağıda belirtilen konular çerçevesinde verilmesi zümremizce uygun görülmüştür.

Ödev konuları:

İnsan, Kültür, Sanat ve Müzik
a.İnsan, kültür, sanat ve müzik ilişkisi
b.Kültür öğesi olarak müzik ve müzik kültürümüz
c.Günlük hayatımızda kültür, sanat ve müzik etkinlikleri

8.Zümremiz uygulamalı derslerde sözlü sınavların öğrenci başarısının tespitinde daha objektif olduğunu söyledi. Zümrece bu görüş karara bağlandı. II. dönem Müzik dersi için en az iki uygulama notu verileceği karara bağlandı.

9.Anma ve kutlama programlarında diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği içerisinde olunmasına zümremizce karar verilmiştir.

10.Müzik öğretmeni ………… müzik dersinin eğlenerek öğrenmek amacı çerçevesinde işlenerek, farklı materyallerle, dersin olabildiğince zevkli hale getirilerek işlenmesi gerektiğini, öğrencinin de müziğe bakış açısının bu şekilde güzelleşeceğini daha yalın hale getirileceğini, müziğin evrenselliğinin öğrenciye kazandırılabileceğini söyledi.

11.Derslerde ara ara İstiklal Marşı’nın tekrar edilmesine karar verildi. Yetenekli öğrencilerin tespit edilip sınıf öğretmenleri ile işbirliği yapılarak velileri bu konuda bilinçlendirmek ve öğrencileri yönlendirmek için bazı çalışmalar yapılmasına karar verildi. Başarı dilekleri ile toplantıya son verildi.

Müzik Öğretmeni Okul Müdürü

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

One Response to “Lise Müzik Dersi 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı”

  1. gülşah dedi ki:

    2. dönem müzik zümre

Yorum Yapmak İster Misiniz?