Lise Trafik ve İlk yardım 2. dönem zümre toplantı tutanağı 2012-2013

>>>DOSYA HALİNDE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<

……………………………. 2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TRAFİK VE İLKYARDIM EĞİTİMİ DERSİ 2.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Toplantı yeri             : Müdür Odası

Toplantı Tarihi          :23/02/2013

Toplantıya katılanlar : (Okul Müdürü) ………………….., (Beden Eğitimi Öğretmeni) …………………..

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1)                  Açılış ve yoklama

2)                  1. yarıyılın değerlendirilmesi.

3)                  Yıllık ve günlük planların işlenmesinde görülen eksiklikler ve çözüm yolları.

4)                  Dersin işleniş yöntem ve metotlarının görüşülmesi

5)                  Ölçme ve değerlendirmede standardın belirlenmesi.

6)                  Dilek ve temenniler

7)                  Kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1)                Toplantı Okul Müdürünün İyi dilekleriyle açıldı. Toplantıda, Beden Eğitimi Öğretmeni ………………….. hazır bulundu.

 

 

2)         Ders öğretmeni ………………….. 1. yarıyılda başarı oranının sevindirici olduğunu bu başarının 2. yarıyılda devam etmesini istedi.

 

 

3)                  Ders öğretmeni ………………….., Trafik ve ilkyardım dersinin yıllık planı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığının 03.11.1997 tarih ve 155 sayılı kararı ile kabul edilen ve uygulamaya konulan Ortaöğretim okulu 11.sınıf trafik ve İlkyardım dersi programına uygun olarak hazırlanmıştır. Yıllık ve günlük planlar yapılırken Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı ünitelendirilmiş yıllık plan örneklerine göre hazırlandığını belirterek planların başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.

 

 

4)                  Okul Müdürü ………………….. Dersin işlenişi genelde uygulamaya dayalı, trafik ve ilkyardım kurallarının ezbere değil, yaşamın içinden verilen çeşitli örneklerle işlenmesi gerektiğini belirtti.

 

Ders öğretmeni ………………….., Uygulama olanaklar içerisinde okul bahçesinde ve okulumuza en yakın karayolu önünde yapılacaktır diye belirttikten sonra eğitim amaçlı CD’ler temin edilirse bunlardan faydalanılabileceğini belirtti.

İlkyardım kurallarının bütün öğrencilere uygulamalı şekilde yaparak yaşayarak öğretilmesine çalışılacağını ifade etti.

Okul Müdürü ………………….. Okulun imkanları dahilinde trafik ile ilgili eğitim CD’lerinin temin edilme yoluna gidileceğini söyledi.

Ders öğretmeni ………………….. ders işlenirken; Öğrencilerin ailesi ve toplum için değerli bir varlık olduğu; Trafiğin düzenli ve güvenli işlemesinde, kurallara uymanın insanlık ve yurttaşlık görevi olduğu; trafik kazalarının eğitimsizliğin sonucu olarak bilgisizlik ve dikkatsizlik ile sorumsuzluktan kaynaklandığı bilinci verilmeye çalışıldığını söyledi.

 

 

5)                  Ders öğretmeni ………………….. Trafik ve İlkyardım dersinin haftada 1 saat okutulması nedeniyle 1. dönem için iki yazılı ve bir sözlü değerlendirme yapıldığı ve 2. yarıyılda aynı şekilde yapılacağını soruların ise çoktan seçmeli, doldurmalı, doğru yanlış ve tanım açıklaması olarak düzenleneceğini söyledi.

 

6)         Dilek ve temenniler bölümünde Trafiğin düzenli ve güvenli işlemesinde, Trafik kurallarına uymanın insanlık ve yurttaşlık görevi olduğunun kavratılması kararlaştırıldı.

Ayrıca çeşitli afiş ve dövizlerle “Trafik Kurallarına Uyalım, Uymayanları Uyaralım”

“İçimizdeki trafik Canavarına Dur Diyelim” sloganlarıyla Trafik kazalarının azalmasının sağlanacağı benimsendi.

 

7)         Okul Müdürü ………………….. 2012–2013 2. Eğitim ve Öğretim Döneminin  sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle zümre toplantısı bitirildi.

 

 

ALINAN KARARLAR

 

1-         Trafik ile ilgili eğitim CD’lerinin temin edilmesine,

2-         Öğrencilerde trafik kazalarının önlenmesi konusunda kalıcı bilinç oluşturulmasına,

3-         Trafik kuralları ile ilgili afiş ve döviz yapılmasına,

4-         İlkyardım kurallarının uygulamalı şekilde yaptırılmasına

5-         Trafik Uygulamalarının olanaklar içerisinde okul bahçesinde ve okulumuza en yakın karayolu önünde yapılmasına karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

…………………..                                                                                    …………………..

Beden Eğitimi Öğretmeni                                                                           Okul Müdür

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?