‘KİMYA’ Kategorisi

10. sınıf Mol Kavramı Çalışma Kağıdı ve Çözümlü Soruları

10.Sınıf Mol Kavramı Konu Anlatımı [İndir] 10. sınıf Mol Kavramı Çalışma Kağıdı Ve soruları,10. sınıf Mol Kavramı soruları ve çözümleri,10. sınıf Mol Kavramı örnek çözümleriDosyada mol kavramı güzel ve anlaşılır bir dille anlatılmış konu anlatımı çözümlü sarularla desteklenerek etkili  ve anlaşılır kılınmış. Başarılar dileriz. MOL KAVRAMI Atomların 1 tanesinin kütlesi ölçülemez. Atomların kütlesini hesaplamak için […]

Periyodik Tablo Ders Notu

PERİYODİK TABLO >>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< yüzyıl başlarında kimyasal çözümleme yöntemlerinde hızlı gelişmeler elementlerin ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin çok geniş bir bilgi birikimine neden oldu. Bunun sonucunda bilim adamları elementler için çeşitli sınıflandırma sistemleri bulmaya çalıştılar. Rus kimyacı Dimitriy İvanoviç Mendeleyev 1860’larda elementlerin özellikleri arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak araştırmaya başladı ; 1869’da, […]

9. Sınıf Kimya Bileşikler Konu Anlatımı

9. Sınıf Kimya Bileşikler Konu Anlatımı >>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< Kimyanın en önemli bölümlerinden biri olan bileşikler konusunun ayrıntılı anlatıldığı bu çalışmada bileşikler ve çeşitleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiş. Sınava hazırlanan öğrenciler için çok faydalı bir anlatım olmuş. Bileşikler, iyon yükleri, ayırma yöntemleri ve buna benzer bütün başlıkların işlendiği sununun  sizlere faydalı olması dileğiyle. […]

Reaksiyon Türleri Ve Örnekleri

Reaksiyon Tipleri Analiz Reaksiyonları Sentez reaksiyonları Yer değiştirme reaksiyonları      -Katyonlar yer değiştirir      -Anyonlar yer değiştirir     – Anyon ve katyon ikisi de yer değiştirir Diğer reaksiyonlar      -Aktif metallerin suyla reaksiyonu     – Metallerin asitlerle reaksiyonları     – Metallerin bazlarla reaksiyonları     – Nötürleşme reaksiyonları     – Yanma reaksiyonları    –  Termokimyasal reaksiyonlar […]

Kimyasal Reaksiyonlarda Değişen Ve Değişmeyen Özellikler

Kimyasal Reaksiyonlarda Değişen Ve Değişmeyen Özellikler Kimyasal reaksiyonlarda değişen özellikler Atomların çapı ve hacmi, Elektron düzeni ve elektron sayıları Toplam potansiyel enerji Toplam mol ve molekül sayısı, hacim Katı, sıvı, gaz gibi fiziksel haller, Renk, koku, tat gibi fiziksel özellikler   Kimyasal reaksiyonlarda değişmeyen özellikler Atom sayısı ve cinsi Toplam kütle Toplam proton sayısı Toplam […]

Fiziksel ve Kimyasal Olay Nedir?

Fiziksel ve Kimyasal Olay Kimyasal Olay Maddenin molekül yapısında meydana gelen değişmeler kimyasal olaydır. Bu değişiklik olurken  moleküller arası ve moleküllerdeki atomları bir arada tutan bağlar kopar ve yeni düzenleme ile yeni bir takım bağlar oluşur. Bu farklı özellikte yeni maddelerin oluşması demektir. Hidrojen ve oksijen moleküllerinin reaksiyonundan su oluşur. Bu bir kimyasal olaydır. Canlılığın […]

Denklem Denkleştirme Anlatımı ve Soruları 11. sınıf

Basit Denklem Denkleştirme Reaksiyonların denklemlerinde atom sayısı ve cinsinin korunmasını sağlamak için denklemleri denkleştirmek gerekir. Denklemi denkleştirmek demek, maddeler önüne uygun katsayılar koyarak aynı cins atom sayılarını eşit hâle getirmek demektir. Denklem denkleştirilirken denklem kat sayılarını en küçük tam sayı olarak almak en uygun olanıdır.Denklemi denkleştiriyorum diye denklemi değiştirmek hatalı olur. Kimyasal denklemler denkleştirilirken Na, […]

İletkenlik Nedir?

İletkenlik Üzerinden geçen elektrik akımına karşı maddelerin gösterdiği kolaylık iletkenliktir. Bir madde elektrik akımına karşı ne kadar az direnç gösterirse o kadar iyi iletkendir. Maddelerdeki elektrik akımı iletkenliği elektronların hareketi ve iyonların hareketi ile ilgilidir. Elementlerden metaller elektrik akımını iletir, ametaller iletmez. Çözeltilerde elektrik akımı iletkenliği Işık yananlar iletir. Saf su ve şekerli su çözeltisi […]

Erime ve Kaynama Noktası Nedir?

Erime Ve Kaynama Noktası Erime noktası; Katı maddelerin ısıtıldığında sıvı hâle geçtiği sıcaklıktır. Kaynama noktası; Isıtılan bir sıvının gaz fazına geçtiği sıcaklıktır. Kaynama sırasında sıvının buhar basıncı açık hava basıncına eşittir. Saf bir maddenin erime noktası ve donma noktası aynı sıcaklıktır. 1 atmosfer basınç altında -20°C sıcaklığa sahip bir buz parçasının ısıtılması olayının grafiği aşağıdadır. […]

12.sınıf kimya 1.dönem 2.yazılı soruları 2017-2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 1-Aşağıda verilen soruları D/Y şeklinde cevaplayınız? (Her soru 2 puan)   a)       Aynı sayıda karbon içeren sikloalkanlarla alkenler izomerdir. (…….) b)       Aynı sayıda karbon içeren polialkollerle eterler izomerdir.  (…….) c)       Benzen halkasından bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan gruba fenol denir. (…….) d)       Amitler karbonil grubu içerir. (…….) 2-Verilen bileşikleri isimlendiriniz? (10 puan) […]

11.sınıf kimya 1.dönem 2.yazılı soruları 2017-2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ Aşağıdaki cümlelerde bildirilen yargılar doğru ise parantez içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (40 puan) (….) Bir atomun referans olarak seçilen başka bir atomdan kaç kat daha ağır olduğunu gösteren sayıya bağıl atom kütlesi denir.  (….) Atomların kütlelerinin belirlenmesi kütle spektrometresi ile yapılabilir.  (….) 1 g C-12 izotopunun içerdiği atom sayısı […]

10.sınıf kimya 1.dönem 2.yazılı soruları 2017-2018

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 1)300 gram  yüzde 10 luk tuz çözeltisinde kaç gram su bulunur? a)200        b)220        c)250      d)270       e)290 2)40 gram tuz içeren yüzde 20 lik tuz çözeltisi kaç gramdır? a)150      b)200        c)250       d)300       e)350 3)400 gram lik şeker çözeltisine 50 gram şeker ve 50 gram su eklenirse son çözelti yüzde kaçlık olur? a)5           […]

9.sınıf kimya 1.dönem 2.yazılı soruları 2017-2018

9.sınıf kimya 1.dönem 2.yazılı soruları DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 1) I.bileşik : N2O5                              II.bileşik: N2O3         Aynı elementlerden oluşmuş I. ve II. bileşiklerde eşit miktarda N ile birleşen O elementleri arasındaki (Katlı Oran(O)) katlı oran kaçtır? (10puan) 4) Aşağıda verilen bileşiklerin okunuşlarını yazınız.(10 p) a)HBr:                                               b)KOH: c)BaCO3:                             d)NH4F: […]

9. Sınıf Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler Ders Notları

9. Sınıf Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler Ders Notları dosyayı indirmek için tıklayınız Bunlar da İlginizi Çekebilir:MEB 2012-2013 Tüm Ders Kitapları tıklayın indirin7. sınıf Kimyasal Bağlar Konu Anlatımı ve Ders Notu7. sınıf 4. Ünite Bileşikler ve Formülleri Konu…8. sınıf Fen ve Teknoloji Kimyasal Tepkimeler Çalışma KağıdıDaltonun atom kuramıSabit oranlar ve Katlı Oranlar Yasası Konu Anlatımı…

9. Sınıf Kimyasal Değişimler Testi

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< Klasik ve test sorularından oluşan güzel bir çalışma. Başarılar dileriz. Bunlar da İlginizi Çekebilir:Dinimizde Güzel Ahlak ve Görgü Kuralları7. sınıf Kimyasal Bağlar Konu Anlatımı ve Ders Notu2014-2015 6. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite Maddenin…Açık Öğretim Lisesi Dil ve Anlatım Online TestleriBilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?7. sınıf 4. Ünite Bileşikler ve Formülleri Konu…

9. Sınıf Kimya Karışımları Ayırma Yöntemleri Konu Testi

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< MADDE AYIRMA YÖNTEMİ AYIRT EDİCİ ÖZELLİK Yemek tuzu – Su     Naftalin – Su     Demir tozu – Kum     Tuz – Şeker     Tebeşir tozu – Su     Benzin – Su     Ham petrol     N2 – O2 gaz karışımı     Kolonya […]

9. Sınıf Kimya Çözünürlük Konu Anlatımı ve Test Soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< 1.          35 ºC de 400 gram su ile hazırlanan doymuş çözeltinin sıcaklığı 5 ºC ye düşürüldüğünde çökme olmaması için kaç gram su eklenmelidir?   A) 200        B) 300       C) 400        D) 500      E) 600   2.          5 ºC de 50 gram su ile hazırlanan doymuş çözeltinin sıcaklığı 15 ºC ye çıkarıldığında […]

9. Sınıf Kimya Basit Hidroliz Tepkimeleri Testi

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< TEPKİME ÜRÜN HCl + NaOH   H2SO4+ NaOH   HNO3+ KOH   H2S+ KOH   H2CO3+ NaOH   HCN+ KOH   CH3COOH+ NaOH   HBr+ Mg(OH)2   H2SO4+ Ca(OH)2   HNO3+ Mg(OH)2   H2CO3+ Ba(OH)2   CH3COOH+ Ca(OH)2   HI+ Al(OH)3   H2SO4+ Ba(OH)2   HNO3+ Al(OH)3   HF+ Al(OH)3   […]

9. Sınıf Kimya 1. Ünite Kimyanın Gelişimi Çalışma Soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< 1.  Plastik çubuk yünlü kumaşa sürtüldüğünde, yünlü kumaştan plastik çubuklara elektronlar yani (–) yükler geçerler. Plastik çubuklar elektron aldığı için negatif (–) yükle yüklenirler. (……) 2.  Aynı cins elektrik yüküyle yüklü plastik çubuklar birbirlerine yaklaştırılırsa birbirlerini iterler. (……) 3.  Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde, cam çubuklardan ipek kumaşa elektronlar yani (–) […]

9. Sınıf Kimya Maddeyi Tanıyalım Konu Anlatımı

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< Bunlar da İlginizi Çekebilir:2013-2014 2. Dönem Kimya Zümresi8. Sınıf Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı ve Ders Notu2012-2013 10. sınıf Kimya 2. dönem 2. yazılı soruları2013-2014 9. sınıf kimya dersi yıllık planı10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Konu Anlatımı2012-2 Atama Dönemi Sonucu Oluşan Minimum Puanlar…

9. Sınıf Kimya Kimyasal Değişimler Konu Anlatımı ve Ders Notu

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< 9. Sınıf kimyasının önemli konularından olan kimyasal değişimler başlığının işlendiği çalışma kağıdında ; Tepkime Nedir?   Tepkime Türleri   Polimerleşme ve Hidroliz gibi başlıklar ayrıntılı ve anlaşılır olması için görsel materyal ve sorularla desteklenerek siz öğrenci ve öğretmenlerimizin beğenisine sunulmuş. Yararlı olması dileğiyle başarılar dileriz. Bunlar da İlginizi Çekebilir:MEB 2012-2013 Tüm […]

10. Sınıf Kimya Molarite Normalite Çözeltilerin Karıştırılması Konu Anlatımı ve Örnek Soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< 10. sınıf Kimyasında Molarite, Normalite ve  Çözeltilerin Karıştırılması konusunda ayrıntılı hazırlanmış olan çalışmada; mol kavramı konusunda sorun yaşayan öğrencilerimiz için önce konu anlatımı yapılmış bu anlatım  çözümlü ve çözümsüz örneklerle de desteklenerek işlenmiş. Sizlere yararlı olması dileğiyle. Başarılar dileriz. Bunlar da İlginizi Çekebilir:10. sınıf Mol Kavramı Çalışma Kağıdı ve Çözümlü Soruları10. […]

9. sınıf Kimya Karışımlar Konu Anlatımı ve Çalışma Kağıdı

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< 9. sınıflar için hazırlanmış bu çalışmada karışımlar konusu bitin detaylarıyla anlatılmış, karışımlar, karışım çeşitleri, karışımları ayırma yöntemleri en ince ayrıntısına kadar işlenmiş ve sorular ve görsellerle desteklenerek siz öğrenci ve öğretmenlerin beğenisine sunulmuş. Kimya dersi için sınav öncesi ve sene içinde yapılacak olan ödevlerde çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Başarılar dileriz. Bunlar […]

12. Sınıf Organik Kimyada Elementlerin İsimlendirilmesi Konu Anlatımı

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< 12. Sınıf öğrencilerinin çok zorlandığı bir konu olan organik kimya bölümünü anlatan ayrıntılı ve anlaşılır bir çalışma organik kimyada elementlerin isimlendirilmesi, sizlere faydalı olmasını dileriz. Bunlar da İlginizi Çekebilir:Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?6. sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Elektronik Yüzyıl…2014-2015 9. Sınıf İngilizce Yıllık PlanıCanlıların SınıflandırılmasıPeriyodik Tablo Ders NotuMeb Merkezi Ortak Sınav […]

10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Konu Anlatımı

10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Konu Anlatımı >>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< 10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Yıllık ödevi,10. Sınıf Kimya Mol Kavramı çalışma kağıdı,10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Bunlar da İlginizi Çekebilir:10. sınıf Mol Kavramı Çalışma Kağıdı ve Çözümlü Soruları10. sınıf Kimya Mol Kavramı Örnek Soruları ve Çözümleri2013 Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin YönergesiMEB 2012-2013 […]

10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Çözümlü Soruları

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< 10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Ödevi,10. Sınıf Kimya Mol Kavramı cevaplı Soruları,10. Sınıf Kimya Mol Kavramı örnekleri Bunlar da İlginizi Çekebilir:10. sınıf Mol Kavramı Çalışma Kağıdı ve Çözümlü Soruları10. sınıf Kimya Mol Kavramı Örnek Soruları ve Çözümleri10. Sınıf Kimya Mol Kavramı Konu Anlatımı11.sınıf kimya 1.dönem 2.yazılı soruları 2017-20189. sınıf eşitsizlikler, mutlak […]

9. sınıf kimya kimyasal bağlar konu anlatımı sunusu

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< 9. sınıf kimya kimyasal bağlar konu anlatımı,9. sınıf kimya kimyasal bağlar ödevi,9. sınıf kimya kimyasal bağlar konu anlatımı yeni Bunlar da İlginizi Çekebilir:7. sınıf Kimyasal Bağlar Konu Anlatımı ve Ders Notu7. sınıf 4. Ünite Bileşikler ve Formülleri Konu…Kimyasal Bağlar Konu Anlatımı Sunusu 8. sınıf Fen Bilimleri7. sınıf Sosyal Bilgiler Ekonomik ve […]

Sabit oranlar ve Katlı Oranlar Yasası Konu Anlatımı ve Ders Notu

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<   SABİT ORANLAR VE KATLI ORANLAR YASASI  Sabit ve katlı oranlar yasasını incelemeden önce, Atomla ilgili bilimsel çalışmaların tarihi seyri hakkında kısa bilgi sunmak daha aydınlatıcı olacaktır.   19. yy’a gelindiğinde fizikçilerin ilgi alanı hala kuvvet, itim ve çekimdi. Yani fizikçilerin atoma pek gereksinimi yoktu. Ya kimyacılar? Kimyasal tepkimeleri anlamaya çalışan […]

Daltonun atom kuramı

>>>DOSYANIN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<<   Atomunun Varlığının Denel kanıtları: DALTON ATOM KURAMI 19. Yüzyıl: Atomla Açılan Yüzyıl 19. yy’a gelindiğinde fizikçilerin ilgi alanı hala kuvvet, itim ve çekimdi. Yani fizikçilerin atoma pek gereksinimi yoktu. Ya kimyacılar? Kimyasal tepkimeleri anlamaya çalışan kimyacılar atom daha çok ilgi duyuyordu. Gerçekten 19. yy’da atom kuramının canlanmasını sağlayanlar kimyacılardı. […]

10. sınıf Kimya Mol Kavramı Örnek Soruları ve Çözümleri

>>>DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ<<< MOL KAVRAMI İLE İLGİLİ SORULAR   Örnek1 : CH4 bileşiğinin yapısındaki C ve H atomlarının kütlece yüzdeleri nedir? Çözüm : CH4’ün mol kütlesini bulalım C’nin atom ağırlığı 12 ve H’nin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur. Buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım   […]