Medeniyetlerin Merkezi Türkiye

MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE

MEDENİYETLERİN BULUŞMA NOKTASI: ANADOLU

Türkiye, Eski Dünya karaları olarak adlandırılan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı sahada, eski medeniyetlerin beşiği Akdeniz Havzası içinde yer almaktadır.

Türkiye toprakları, coğrafi konumu ve diğer coğrafi özellikleri nedeniyle çok sayıda uygarlığın doğup ge­liştiği bir yer olmuştur. Dünya tarihini incelediğimizde, geçmişte önemli rol oynamış, farklı medeniyetleri bünyesinde barındırmışülke sayısı 10 – 15’i geçmez. Bu ülkelerin Dünya’daki konumlarına baktığımızda coğrafi bakımdan çok elverişli ve stratejik bölgelerde kurulduklarını görürüz. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alır.

Türkiye’nin Dünya Üzerindeki Coğrafi Ko­numu ve Avantajları

Türkiye’nin   coğrafi   konumu   incelendiğinde,   büyük avantajlara sahip olduğu görülür. Bunlar:

ﺇ       İnsan yaşamı için en elverişli olan orta kuşakta yer almaktadır. Bu özelliğinden dolayı Türkiye toprak­ları, tarihin en eski dönemlerinden beri büyük me­deniyetlerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

ﺇ       Türkiye’nin büyük bir kısmı Asya Kıtasının güney­batı ucunda, Avrupa Kıtası’nın güneydoğusunda, yer almaktadır. Bu yönüyle Türkiye, hem Asya hem de Avrupa ülkesidir.

ﺇ       Öte yandan Türkiye Orta Doğu ülkesidir. Orta Do­ğu ülkelerinin büyük bir kısmı Afrika’da yer aldığın­dan, Türkiye Afrika Kıtası ile de temas halindedir.

ﺇ       Genel olarak dağlık bir ülkedir. Ovalar kıyılarda ve akarsu vadilerinde yer almaktadır. Akarsular bakı­mından da bölgenin en zengin ülkesidir.

ﺇ       Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi olan Türkiye’nin İstanbul ve Çanakkale boğazları strate­jik öneme sahiptir. Türkiye’nin sahip olduğu deniz­ler, Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu’na Süveyş Kanalı aracılığıyla Kızıldeniz ve Hint Okya­nusu’na bağlantılıdır.

ﺇ       Türkiye, yer altı ve yer üstü zenginlikleri bakımın­dan Dünya’daki zengin ülkeler arasında yer alır.

ﺇ       Tarımsal kaynakları bakımından Dünya’da kendi kendine yeterli sayılıülkeler arasındadır.

ﺇ       Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan ulaşım ağlarına sahiptir.

ﺇ       Doğal güzellikleri ve tarihi özellikleri nedeniyle, gü­nümüzde diğer Akdeniz ülkeleri ile birlikte önemli bir potansiyele sahiptir.

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren, Anadolu’da aynı za­man diliminde birden fazla büyük medeniyet yan yana yaşamıştır. Anadolu’nun denizlere kıyısı olduğundan uzaktaki birçok farklı medeniyetle de etkileşimi olmuş­tur. Hemen hemen aynı bölgede kurulmalarına rağ­men, Mısır ve Yunanistan’da kurulan medeniyetler Ana­dolu’da birbirini takip eden veya aynı dönemde yan yana yaşamış olan Hatti, Hitit, Troia(Troya), Urartu, Frygia(Frigya), Lydia(Lidya), Kria(Karya), Lykia(Likya), Helen, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlerin izleri bulunmaktadır.

Tarihin ilk çağlarında Anadolu Yarımadası’nın doğu­sunda ve orta bölgelerinde Hatti ve Hitit beylikleri, batıda ise Robalılar, Belekler ve Melaslar gibi çeşitli dil ve etnik yapıya sahip medeniyetler yaşamaktaydı. Anadolu’ya gelen kavimler, yer şekillerinin engebeli yapısından dolayı Anadolu’nun bazı bölgelerine yer­leşmişlerdir. Türkler ise Anadolu’ya geldikten kısa bir süre sonra Anadolu’nun tamamına hâkim olarak bu parçalı yapıya son vermişlerdir.Anadolu Yarımadası, coğrafi özelliklerinden dolayı tarihin her döneminde mutlaka bir medeniyete be­şiklik etmiştir. Bu nedenle Anadolu Yarımadası; Medeniyetlerin Beşiği Topraklar olarak adlandı­rılmış ve burada kurulan medeniyetlerin hepsine Anadolu Medeniyetleri denilmiştir.

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?