Ortaokul Türkçe 1. dönem yönergeli proje görevleri (Tüm Sınıflar)

ÖRNEK YÖNERGE:

[indir ]

PROJE GÖREVİ

ADI-SOYADI
SINIF/ŞUBE/NO
OKULU
DERS Türkçe
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENME ALANI/ÜNİTE
KONU Ülkemiz için canını çekinmeden veren kişiler ile ilgili sunu hazırlama.(Şiirler, anılar, yaşananlar…)
BEKLENEN PERFORMANS Planlama*Araştırma*Karşılaştırma*Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma*İlişkilendirme*Yorumlama
VERİLİŞ-TESLİM TARİHİ
PUANLAMA YÖNTEMİ Dereceli Puanlama Anahtarı
GÖREV KONUSU AÇIKLAMASI
Sizlerden;  Ülkemiz için canını çekinmeden veren kişiler ile ilgili (Şiirler, anılar, yaşananlar…)

Bir sunu hazırlamanızı istiyorum. Görevi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler yönergeler bölümünde açıklanmıştır, bu maddeleri dikkatlice inceleyiniz.

YÖNERGE
1-Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız. Planınız çalışmanızın en başında yer almalıdır.

2-Ülkemiz için çekinmeden canını veren kişilerle ilgili şiirleri, anıları, yaşanan öyküleri toplayınız.

3-Topladığınız dokümanları ayrı ayarı tasnif ederek bir slâyt gösterisi hazırlayınız .(Şiirleri ayrı, anıları, mektupları vb.)

4-Çalışmalarınızın sonunda mutlaka yararlanılan kaynakları gösteriniz.

5-Ödevinizi zamanında teslim ediniz.

6-Yaptığınız çalışmada yararlandığınız kaynakları belirtmeyi unutmayınız.

7-Sayfa düzeninizin açık, anlaşılır, temiz ve düzenli olmasına dikkat ediniz.

8-Görevinizi kendi bitişik eğik el yazınızla veya bilgisayarla yazabilirsiniz.

9-Çalışmanıza ödev kapağı yapınız

10-Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır.

Bu anahtar, aynı zamanda çalışmanızda hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir

 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
 

GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Çok İyi   İyi  Orta Geçer Zayıf Aldığı

 Puan

5 4 3 2 1
  1. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma
İhtiyaçları belirleme
Farklı kaynaklarda bilgi toplama
Projeyi plana göre gerçekleştirme
2.PROJENİN İÇERİĞİ    
Türkçeyi doğru düzgün yazma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Özgün özelliklere sahip bir ürün ortaya koyma
Toplanan bilgileri düzenleme
Yaratıcılık düşünme becerisini gösterme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
3.SUNU
Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma
Sorulara cevap verme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyale sunma
Sunuda akıcı bir dil ve beden dili kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında öz güvene sahip olma
GENEL TOPLAM

              Gerçek puanın hesaplanması:(Aldığı Puan / 100 )x 100 =                                                   

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?