Türkçe 2. dönem TEOG Denemesi

[indir url=http://www.kademeliegitim.com/wp-content/uploads/2014/03/Türkçe-2.-dönem-TEOG-Denemesi.rar]

2. DÖNEM TÜRKÇE TEOG DENEMESİ

Şile, adını bir bitki türü olan mercanköşkten alıyor.MÖ 7. yy.da Miletli denizciler tarafından kurulmuş. O zamandan beri burada çeşitli uygarlıklar ortaya çıkmış. Lidyalılar, Persler, Galatlar, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar bunlar arasında yer alıyor. İlk yerleşenler ise Bitinler. Bu nedenle Anadolu’daki bu bölgeye, Bitinya adı verilmiş.

1.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nesnel bir söyleyişe dayandırılmıştır.

B) 3. kişili anlatım söz konusudur.

C) Açıklamadan yararlanılmıştır.

D) Gelecek zamanlı cümlelere yer verilmiştir.

 

 

2. “Kurnaz insanlar okumayı küçümser, basit in¬sanlar ona hayran kalır, akıllı insanlar ise ondan yararlanır.”
Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) İnsanlardan yararlananlar akıllı kişilerdir.

B) Akıllılar okumaktan faydalananlardır.
C) Okumayı küçümsemek basit insanların işidir.

D) Okumaya hayranlık duymak kurnazlıktır.

 

3. Değirmenlerin Türk yaşantısındaki yeri bir zamanlar çok büyüktü. Dolayısıyla deyim ve atasözlerimizde göz ardı edilemeyecek bir yere sahiptir değirmenler. Mesela, vurdumduymaz kimseler için “Değirmenim ağır, kulağım sağır“; güç ve zor şartlardan sıyrılanlar için “Değirmene girse diri çıkar“; ağzı boş durmayan oburlara “Kuyruklu değirmen gibi öğütüyor“; işi olmadığı halde her şeye karışanlaraysa “Değirmen sele gitmiş, şakşakısını arıyor” demişler.

Altı çizili deyimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?

A) I               B) II               C) III                   D) IV

 

4.   Hemencecik çekip gitti

Az geliyor yaz bana

Burada kışlar uzun olur

Her hafta mektup yaz bana

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Eş anlamlı sözcükler            B) Eş sesli sözcükler

C) Somut anlamlı sözcükler      D) Mecaz anlamlı sözcükler

 

Dünyanın en zor şeyleri şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, başkalarını değerlendirmek.
5.Bu cümlede aşağıdakilerden  hangisine değinilmemiştir?
A) Hoşgörülü olmak            B) Sırrını paylaşmamak

C)Sevgi duymak                 D) Değerlendirmede bulunmak

 

10. Hangisinde virgülün kullanım amacı farklıdır?
A) Uzun boylu, yeşil gözlü bir çocuktu.
B) Akşamleyin Elif’e, Neslihan’a, Dilek’e telefon edeceğim.
C) Anneannem çocuklarına, torunlarına kavuşmuştu.
D) Akşam parka gittim, seni bekledim.

 

6. “Savundukları düşüncelerle yaptıkları arasında tutarsızlık olanlar, aynanın, kendilerini görmek istedikleri gibi değil de oldukları gibi göstermesine tepki gösteriyorlar.”
Hangisi bu cümle ile anlatılmak istenene en yakındır?
A) Kişiliklerinde tutarsızlık olanlar, aynalara tepki göstermelidir.
B) Düşünceleri ile davranışlarında çelişki olanlar gerçekleri

kabul etmezler.
C) Aynalar, kişileri oldukları gibi yansıtmalıdır.
D) Davranışları ile söyledikleri arasında uyum olmayanlar

toplumda sevilmezler.

 

7.“Bilgili kişilerin bulunmadığı bir toplulukta az bilgili kişi dahilik taslar.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Boş teneke çok tınılar.       

B) Eşek ot olmaz, ciğer et olmaz.

C) Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır.

D) Alçak yer yiğidi hor gösterir.

 

Şiir, edebiyat önce ev içlerinden, sokaklardan, kahve ve konak köşelerinden sonra da okullardan çekilip gitti. Edebiyatın eksikliğindendir ki bugün sokaklarda kavga var. Şiirler, tekerlemeler yerine dedikodular çalınıyor kulaklarımıza ve yumruklar, silahlar konuşuyor. O eski sokaklardansa geriye bir hatıra olarak yalnız isimler kalmıştır. Gülbeyaz Sokağı, Hoşseda Sokağı….
8. Bu parçadan aşağıdakilerden  hangisi çıkarılamaz?

A) Edebiyatın eksikliğinden dolayı sokaklarda kavga vardır.
B) Şiir yavaş yavaş önce evlerden, sokaklardan çekilmiştir.
C) Sokaklardan geriye hatıra olarak kalan tek şeyin isimlerdir.
D)Şiir ve edebiyat sevgisi okullarda hâlâ devam etmektedir.

 

Sevgili Kardeşim,

Bu mektubu sana yayladaki evimizden yazıyorum. Senden acil olarak üç şey istiyorum: Yazdığın şiirlerin müsveddesi, aldığın diplomanın fotokopisi ve mektubumun cevabı

9. Bu mektupta hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

A) İki nokta(:)    B) Virgül(,)      C) Üç nokta(…)    D) Nokta(.)

 

10. Hangisinde virgülün kullanım amacı farklıdır?
A) Uzun boylu, yeşil gözlü bir çocuktu.
B) Akşamleyin Elif’e, Neslihan’a, Dilek’e telefon edeceğim.
C) Anneannem çocuklarına, torunlarına kavuşmuştu.
D) Akşam parka gittim, seni bekledim.

 

 

 

Büyük bir yazar diyor ki (  ) “Yüzünüz çarpıksa aynaya kızmayın (  ) o (  ) her şeyi olduğu gibi gösterir.”

11. Cümlede parantezle belirtilen yerlere sırasıyla  hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A)  ( : ) ( ! ) ( , )                      B) ( ; ) ( ; ) ( , )

C) ( : ) ( ; ) ( , )                       D) ( , ) ( ! )( , ) 

 

 

12.Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil farklı görevdedir?

A) Yazar, hiç abartıya kaçmadan anlatmış bu aşk hikâyesini.

B) Gemi su almaya başlayınca, yolcular fi­likalara bindirilmiş.

C) Ayağından vurulan asker, sürüne sürü­ne düşman

mevzilerine ilerliyordu.

D) Çocuğun gözyaşları, yanağından süzü­lüp

annesinden gelen mektubun üze­rine düşüyordu.

 

 

“Rahat uyuyan ağaçların soluğu müzik gibi gelir insana.”

13.Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangileri vardır?

A) Kişileştirme-konuşturma             B) Abartma-benzetme

C) Kişileştirme-benzetme                 D)Tezat-Abartma

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır?

A) Sorunları çizmeyip geleceğe havale et­mek yükümüzü çekilmez hâle getirir.

B) Her sorunun çözüm yolunu bulmak akıllı insanların belirgin özelliğidir.

C) Sorun yaratmak bazı insanlar için ade­ta meslek haline gelmiştir.

D) Geleceği göremeyenler, günümüzün ba­sit meselelerini büyütürler.

 

“Hiç bir dost ve arkadaş gözüyle karşılaşmayan kara gözleri, ruhunun zilletini ve acılarını büyük bir sır gibi saklamıştı.”
15.Bu cümlenin öğeleri  hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne-Zarf T.-Yüklem                B) Dolayı T.-Özne-Yüklem
C) Özne-Nesne-Zarf T.-Yüklem    D) Özne-Yüklem

 

“Kendisine gerçekten güvenen adam, kendisini beğenmeyenlerin sözünü öfke ile değil, şaşırarak karşılar.”
16. Yukarıdaki cümle ile ilgili hangisi söylenebilir?
A) Yapısına göre bağlı cümledir.
B) Anlamına göre olumsuz cümledir.
C) Öğelerin dizilişine göre devrik cümledir.
D) Yüklemine göre fiil cümlesidir.

  

   17.Aşağıdakilerin hangisi  devrik,olumlu,isim cümlesidir?

A) Canı sıkılıyordu eser yazmadığı için.

B) Düş kurabilen, düşlerine tutsak olmayan insanlardır onlar

C) Canı istedi mi yapamayacağı iş yoktur onun.

D) Evimizin eşyaları teker teker satılıyordu artık.

 

18.Aşağıdaki cümlelerden  hangisinin yüklemi çatısı yönünden farklıdır?

A)       Kitabı akşam okuyacağım.

B)       Bir saat içinde hayvanın derisini yüzdü.

C)       Ankara’da bir hafta kaldık.

D)       Bahçeye güzel bir çiçek diktim.

 

19. “Bozkırda evler topraktan yapılır.” cümlesindeki

özne –yüklem ilişkisi, aşağıdakilerin hangisine vardır?

A)       Bu olaya hepimiz üzüldük.

B)       Bir kanalla gölün suları denize akıtıldı.

C)       Sevinle koşarak birbirlerine sarıldılar.

D)       Arkadaşlarının verdiği karara katıldı.

 

Zaman gece ayrısını geçiyordu. Issız avluda çıt yoktu. Her şey uykuda gibiydi. Soğuk bir rüzgâr , hafif hafif esiyor; kuru, boğuk seslerle ağaç dallarındaki son sarı yaprakları araştırıyordu. Arada sırada eğrilmiş bir kapının ardından hayvan sesleri geliyor, horozlar durup durup ötüyordu.

20. Bu parçada ayrıntıların seçiminde hangi duyulardan yararlanılmıştır?

A)       İşitme- dokunma- tatma

B)       Dokunma- görme- koklama

C)       İşitme- dokunma-görme

D)       Görme- tatma-işitme

Yorum yapabilir , ya da geri bildirim yapabilirsiniz.

Yorum Yapmak İster Misiniz?